Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tuffa beslut behövs för att klara kommunens ekonomi

Annons

Den kommunala budgetkostymen sitter trångt på Nils Persson och nämndordförander.
Och svettigare blir det.
Nästa år förväntas det kommunala driftunderskottet tangera hundra miljoners strecket räknar i kronor.
Nu duger det inte längre att sälja av tomter för att lätta på trycket.
- En rad svåra beslut måste till för att klara balanskravet, säger Nils Persson, s-kommunalråd, som inte utesluter att tjänster i kommunen försvinner.

Igår presenterade omsorgsnämndens sina förslag på möjliga besparingar inom äldre- och handikappomsorgen. Sex miljoner kronor mer än budgeterat kostar årets omsorg.

Möjligheter

- Vi fattar inga beslut utan pekar på en rad möjligheter som kan reformeras, säger Doris Brodén, ordförande i omsorgsnämnden och nämner:
1, föreningsbidraget
2, syn- och hörselinstruktör som eg. är landstingstingets uppgift,
3, möjligheten att minska ett chefsled.
4, inga pengar till konferenser och kurser
Däremot blir det inga besparingar på matsalar och terapier som nyttjas inom handikapp- och äldreomsorgen.
Liknade resonemang är varje nämnd tvungen att föra, dvs målsättningen är att vända på varje krona.
Nils Perssons förhoppning är att underskotten är av tillfällig karaktär.

Ljus i tunneln

- Det finns ljus i tunneln om man får använda klassisk retorik, säger han. Intresset för företagsetableringen i Borlänge är fortsatt stort. Det finns en nettoinflyttning till kommunen.
- Samtidigt så kostar det att få hit företag i form av investeringar i infrastruktur och dylikt.
Men trots det visar delårsbokslutet på att skatteintäkterna i år blir 21 miljoner kronor mindre än prognosen och att differensen nästa blir 26 miljoner kronor back.
- Vi har mindre pengar att hantera och får naturligtvis anpassa verksamheterna efter det, säger Nils Persson.
På grund av det ansträngda läget kommer budgeten för nästa år inte att kunna spikas förrän långt in i december.

Uppsägningar?

- Det blir till att komma överens i julbrådskan. Det blir upp till nämnderna att klara budgetramarna. En kommunal verksamhet ska gå runt på skattemedel. Det lyckas vi inte med i nuläget.
- Tyvärr går det inte att utesluta att kommunen tvingas säga upp personal.
HANS DAHLQVIST

Fotnot: I år har kommunen sålt tomter för 16 miljoner för att täcka underskottet.

Mer läsning

Annons