Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dans- och musikskolan berörs inte - men Toftaskolan ligger illa till

/

Annons

- Skolnämnden var helt enig att 40 miljoner som måste sparas nästa år. Stora poster som påverkas är lokal- och lärarkostnader, säger Maria Gehlin, skolnämndens ordförande.
Vilka skolor som läggs ned avgörs vid årsskiftet, men Toftaskolan ligger illa till.
Ytterligare 30 miljoner ska bort kommande år.

Hela skolförvaltningens organisation kommer att påverkas.
En ny styrmodell med tillhörande tjänstekatalog införs för att kunna tydliggöra fördelningen av resurser efter antal barn och elever.
Minst sex miljoner ska sparas in på administration och ledning. Dubbla telefonabonnemang dras ner till enkla.
Upphandling och översyn av lokalvården ska sänka kostnaderna med två miljoner.

Förskolan

Inom förskolan görs ingen neddragning av översyn av resurstilldelning i förhållande till vistelsetid, men deltidsföräldrar får betala full taxa för sina barn.
Skolnämnden var också enig om att förskolan Nattugglan ska vara kvar, eftersom den berör många ensamstående föräldrar.
Personalens pedagogiska måltider i förskolan och grundskolan ska utredas, om den ska avgiftsbeläggas med 20 kronor per måltid eller inte.
Inom grundskolan och gymnasiet ska lärarnas tjänster ses över och omdisponeras, vilket ger en besparing på totalt 13 miljoner kronor.

Inga varsel

- Vår ambition är att inte varsla någon, men lärare kan få byta arbetsplats eller få nya arbetsuppgifter.
- Vi kommer också att effektivisera program och inriktningar inom gymnasiet, och friskolorna får också räkna med ny beräkningsgrund när den kommunala skolan ska spara, vilket ger tre miljoner, säger Lena Stoltz, skolchef i Falun.

Nattugglan kvar

Det positiva i bantningsprogrammet är att Dans och Musikskolan får vara kvar, likaså Naturskolan och Nattugglan.
Det blir inte heller någon neddragning för barn och elever i behov av särskilt stöd vare sig i förskolan, grundskolan eller gymnasieskolan.
- Om vi drar ned där, skulle det innebära att behovet flyttas till socialnämnden eftersom behovet finns kvar, säger Gehlin.
Jämställdsarbetet ”På lika villkor” får fortsätta, däremot läggs Teknik Verkstan ned.

Tjänsteköp avslutas

Tjänsteköp av kultur- och ungdomsnämnden avseende Gruvbäcken avslutas, likaså tjänsteköp av Civilförsvarsförbundet.
- Skolnämnden har också beslutat att ta fram en framtida plan för hur vi ska använda våra skollokaler de närmaste åren. Det kan bli fler än Toftaskolan som måste läggas ned.
- Men det beslutet kommer vi att ta vid årsskiftet. Effekten av planen kan ge minst nio miljoner kronor, säger Maria Gehlin.
Lokalerna ska också utnyttjas optimalt genom att flytta in förskolor och fritidsgårdar under samma tak som skolorna.

Tillskott behövs

Lokaloptimering pågår redan, flera beslut är redan tagna och genomförda.
- Med ovanstående förändringar ska vi klara oss inom de ramar kommunfullmäktige gett oss för 2009, men det behövs ytterligare tillskott, sen kommunstyrelsen fattat beslut om nya verksamheter som skolnämnden fått finansiera, därför äskar vi om ytterligare 9,1 miljoner.
- Och för 2010-2011 saknas cirka 30 miljoner kronor, säger skolnämndens ordförande Maria Gehlin.

Hyggligt överens

Yvonne Jacobsson, s, ocn andre vice ordförande i skolnämnden samt Richard Holmqvist,mp, känner oro inför skolans besparingar, men de var eniga om att 40 miljoner måste sparas in.
- Vi var hyggligt överens, men det här är en konsekvens av kommunledningens skattesänkning. Det är också fel att politikerna ska lösa lärarnas omdisponering. Det finns mycket att vara orolig över, säger de.
RITA LARSSON
023-475 97
rita.larsson@daladem.se


Mer läsning

Annons