Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var tredje förälder missnöjd med hjälpen till deras handikappade barn

Annons

En tredjedel av föräldrarna som lämnar sina handikappade barn till korttidsboende känner sig inte trygga, de är också missnöjda med tiderna barnen får vistas där.
Personligt assistans , gruppbostäder och servicebostäder får bra betyg i den enkät som socialförvaltningen har gjort.

Enkäten har gjorts inom LSS, lagen om stöd och service till funktionshindrade. Frågorna har gällt bemötande, inflytande och delaktighet, tillgänglighet, trygghet och kontinuitet.
De som har svarat är både de funktionshindrade själva, i vissa fall närstående eller god man och för korttidsboende har föräldrarna svarat.
De som bor i gruppbostäder och servicebostäder och de som har personliga assistans är vuxna medan de som finns i korttidsboende är barn och ungdomar.

Nöjda

Alla grupperna är nöjda med bemötandet de får. Även inflytande och delaktighet får bra betyg, men det finns de som känner att de inte får vara med och bestämma nog mycket och att personalen inte frågar hur de vill ha hjälp. Det finns också klagomål på att man inte vet var man ska klaga och på att de som klagar blir dåligt bemötta.
Föräldrar tycker att deras kunskaper inte tas tillvara.
På korttidsboenden är man missnöjd med utomhusmiljö och de tider barnen får vara på ”kortis.
- Det handlar om att de flesta föräldrar vill att barnen ska få vara på korttidsboende på helgerna, säger t f avdelningschef Pia Pousette.
Men det går ju inte, vi måste fördela barnen jämt över veckorna. Utomhusmiljö beror på att vi varit i provisoriska lokaler när ett boende renoverats.
I en del av bostäderna är man missnöjd med att personalen inte har nog tid.
Tryggheten får lägre betyg på ”kortis” än bland andra grupper. Var tredje förälder tycker inte att barnen får en god omvårdnad och den hjälp de behöver, dessa föräldrar känner sig inte trygga när de lämnar sina barn. Lika många är inte alls eller bara delvis nöjda med korttidsboende.

Personlig assistans

Hälften av dem som har personlig assistans svarar att de alltid är samma assistenter och den andra hälften att det oftast är samma assistenter som hjälper dem.
Nästa 8 av 10 är helt nöjda med den hjälp de får av personlig assistent, ingen är missnöjd och bara 5 procent svarar delvis nöjd. För gruppbostäder och servicebostäder är betygen lika bra. 95 procent är helt eller nästan helt nöjd och bara 1 procent är inte alls nöjd.

Drygt hälften svarade

Pia Pousette säger att hon är förvånad över att bara knappt 60 procent av föräldrarna med barn i korttidsboende svarade på enkäten.
Hon säger att det finns mycket att ta till sig i enkätsvaren.
- Vi ska titta på hur vi ska se till att personalen frågar vad man vill ha hjälp med och ge bättre möjligheter att påverka. När det gäller korttidsvistelserna kommer vi bland annat att jobba med trygghetsfrågorna.

Mer läsning

Annons