Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Beslut trots att rektorer varnar för följderna

Annons

Lärartätheten i Gagnefs skolor minskar.
Genom att sänka lärartätheten från 7,7 till 7,4 per 100 elever sparas 1,5 miljoner kronor.
Åtgärden sker trots att alla skolor rapporterar om en stor arbetsbörda och press på grund av krympande resurser.

Så här säger skolorna om beslutet att minska antalet lärare:

Djurmo/Bäsna, -0,41 tjänst:
Risk för att undervisningen får ske i större elevgrupper, och att alla inte får den hjälp och det stöd som de har rätt till. Risk för att lärarna inte orkar med den ökade arbetsbördan.

Kyrkskolan, -0,36 tjänst:
Inför hösten 2007 minskade lärarresursen med 2 tjänster. Om vi behöver minska ytterligare så får vi ta bort en klass och öka antalet elever i varje klass. Arbetslagets resurser är idag nedskurna till ett minimum. Vi har ett stort behov av en ma/no-kompetens för att klara uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning.

Djuråsskolan, -1,41 tjänst:
Vi får svårare att hjälpa elever med behov av särskilt stöd. 90 elever i skolåren 7-9 behöver någon form av stöd. Konsekvensen blir större elevgrupper, samt minskat antal undervisningstimmar i no, so och språk vilket medför en kvalitetssänkning. Vi kommer inte kunna sätta in vikarier i samma utsträckning, vilket leder till lärarlösa lektioner.

Mockfjärdsskolan, - 0,99 tjänst:
Det blir svårt att erbjuda lärare med behörighet i alla ämnen. Svårare att bedriva utvecklingsarbete och arbete med kompisgrupp, elevråd och krisgrupp. Svårare att lägga schema med färre lärare. I och med att klassmorfar och plusjobbare försvinner minskar antalet vuxna i skolan.

Björbo/Dala-Floda, -0,34 tjänst:
På grund av integrerat arbete mellan F-klass, skola och fritidshem påverkar nedskärningen även fritids där det blir svårt att klara verksamheten. Inom området finns många barn i behov av särskilt stöd, vilka får mindre resurs vid en nedskärning. Ett antal nyinflyttade invandrarbarn behöver extra resurs i svenska.

Lärarförbundet:
- Vi kan inte acceptera en minskad lärartäthet i grundskolan. De leder till minskad måluppfyllelse och svårighet att ge varje barn den uppmärksamhet de har rätt att få. Ökad ohälsa bland personalen. Svårighet att rekrytera lärarpersonal.

CHARLOTTA RÅDMAN FRANS

Mer läsning

Annons