Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Politiskt tvisteämne – skattehöjning eller effektivisering?

Skattehöjning eller effektivisering? Ekonomin – i första hand nästa års budget – fortsätter att vålla politisk oenighet i Gagnef.
– Vi kan spara 4,3 miljoner genom effektiviseringar, anser den borgerliga alliansen.
– Konkreta förslag, tack, svarar kommunalrådet Irene Homman (S).

Annons

Kommunfullmäktige har återremitterat den politiska majoritetens förslag om en skattehöjning inför 2017. Nu har möjligheterna att undvika en skattehöjning diskuterats vid ett extra sammanträde med budgetberedningen.

– Jag hoppas att majoriteten tar fram egna effektiviseringsförslag om inte våra är goda nog, säger Fredrik Jarl (C).

– Vi hade gjort vår hemläxa och visade att det går att göra betydande satsningar utan att höja skatten. Men majoriteten kom tomhänt till sammanträdet, säger oppositionsrådet Fredrik Jarl (C).

– Våra nämnder och styrelser arbetar ständigt med effektiviseringar. Men det är bra att alla vill hålla ner kostnaderna och inte höja skatten mer än absolut nödvändigt; att politikerna tar ansvar gentemot skattebetalarna och invånarna, tycker Irene Homman.

Den borgerliga alliansen hade med hjälp av kommunens ekonomiavdelning "hittat" budgetförstärkningar i form av en överbudgeterad avgift till Dalatrafik och överbudgeterade avskrivningar.

– Vi säger inte principiellt nej till skattehöjningar, men skatten  ska höjas bara om det inte finns några andra åtgärder att vidta, förklarar Sterfan J Eriksson (M).

– Därefter krävs effektiviseringar motsvarande 4,3 miljoner för att vi ska klara oss utan att höja skatten. Och 4,3 miljoner är mindre än en procent av budgeten och ett rimligt effektiviseringsbeting, anser Stefan J Eriksson (M).

Ledningen för den borgerliga alliansen konstaterar att kommunerna behöver mer pengar för att klara servicen och välfärden, men anser att skattehöjningar är fel väg att gå och intecknar en framtida möjlighet.

– Den av majoriteten föreslagna skattehöjningen skulle äta upp större delen av pensionärernas väntade pensionshöjning och kosta barnfamiljer med normala inkomster mellan 2 000 och 3 000 kronor om året, påpekar Fredrik Jarl, som menar att det finns en betydande effektiviseringspotential:

– Om man tittar på andra jämförbara kommuner så har Gagnef kostnader som ligger 50 miljoner kronor högre. Vi har valt att inte peka ut några särskilda områden, utan ha den frågan öppen.

Irene Homman betonar att att det är svårt för redan hårt prövade nämnder och styrelser att snabbt hitta nya besparingar på minst 4,3 miljoner.

– Om vi kräver att nämnder och styrelser snabbt ska spara stora belopp måste vi ge dem direktiv om var och hur, anser Irene Homman (S), som tycker att det är bra med en  bred debatt om ekonomin.

– Ställer man sådana krav bör man också ge direktiv om på vilka områden effektiviseringar kan och ska ske. Oppositionen har också pratat om att skjuta upp fastighetsunderhåll, men det riskerar att öka de framtida kostnaderna, säger kommunalrådet, som ser skattedebatten som ett tecken på att politikerna är engagerade.

På ett par punkter är politikernas helt överens:

En särskild effektiviseringsgrupp ska utses snarast.

Det stundar ekonomiskt tuffa tider för kommunerna.

– Vi ska självklart titta på oppostionens förslag och se vilka konsekvenser de ger, lovar Irene Homman..

Mer läsning

Annons