Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snart dags för beslut om Österfors flottbro

/

Annons

Nu börjar det dra ihop sig till ett avgörande om flottbron i Österfors.
Trots protester från bland andra Gagnefs kommun, vidhåller Vägverket sin linje om att släppa underhållsansvaret för bron.
Antingen ska någon annan ta över ansvaret, eller också blir det rivning, enligt Vägverket.
Byalaget kallar de boende i Österfors till ett möte på lördag för att försöka rädda bron.

Vägverkets Region Mitt vill att Österfors flottbro och anslutande väg 577 ska utgå ur det allmänna vägnätet:
- Det allmänna vägnätet ska bestå av framkomliga vägar. Endast gång- och cykeltrafikanter får använda bron, vilket betyder att framkomligheten kan betecknas som mycket dålig, säger vägutredare Britt-Marie Svahn på Vägverket.
Hon menar vidare att den dåliga framkomligheten fördyrar underhållet:
- Vid exempelvis snöröjning kan vi inte använda våra vanliga fordon, utan måste använda snöslunga vilket blir dyrare.

Får yttra sig

Nu finns Vägverkets förslag utställt i Österfors bystuga och i kommunhuset. Fram till den 9 november har fastighetsägare, kommun, föreningar och andra som har ”ett väsentligt intresse i saken” möjlighet att yttra sig i frågan.
- Vi ska även ta del av länsstyrelsens yttrande. Om Vägverket och länsstyrelsen är oeniga, går ärendet till Miljödomstolen för ett avgörande. Det är Miljödomstolen utser en ny ägare eller beslutar om rivning, fortsätter Britt-Marie Svahn.

Har kulturintresse

Gagnefs kommun inställning är att Vägverket ska behålla ansvaret för bron och vägen. Liksom Österfors byalag anser kommunen att bron har ett kulturhistoriskt intresse.
Kommunen påpekar att Österfors är klassad som riksintresse och att det i områdesbestämmelserna står att flottbron ska hållas i stånd och att den inte får rivas eller förvanskas. Närheten till Vägverkets museum Pylonen gör att flottbron kan knytas till museet som utflyktsmål, eller ingå i ett friluftsmuseum bestående av riksintressanta broar i området.
På lördag 18 oktober samlas österforsborna i bystugan för att diskutera hur den gamla flottbron kan räddas.CHARLOTTA RÅDMAN FRANS

Mer läsning

Annons