Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Frågan togs inte upp på tisdagens fullmäktigemöte

Annons

Vid gårdagens Kommunfullmäktige möte skulle en de största frågorna, vid sidan av budgetförhandlingarna, bli frågan om Backa skolas framtid. Den frågan kom inte upp.

Socialdemokraterna har varit drivande i att ta ett beslut i frågan innan sommaren. På det senaste Kommun fullmäktigemötet togs beslutet att ärendet skulle återremitteras. Det fanns fortfarande frågor att utreda, menade Gun Drugge (c). För att ärendet åter ska kunna tas upp måste det gå igenom Barn- och utbildningsnämnden och Kommunstyrelsen. Förra tisdagen hade Barn- och utbildningsnämnen ett extrainsatt möte för att behandla Backafrågan. Men med stöd från miljöpartiet kunde den borgeliga alliansen vinna omröstningen med 6-5 och återremittera ärendet. Förra veckan skickades det ut en enkät till de berörda familjerna från Backa skola. Torgny Karlsson på skolkontoret har sammanställt enkäten.
- Tjugoåtta elever har i enkäten angett att de vill gå kvar på en skola i Backa, i privat eller kommunal regi. De har angett det under "övrigt" på enkäten, säger skolchef Lena Stoltz.

Lika röstsiffror

Ordförande Berndt Nygårds kallade till ett nytt möte i barn- och utbildningsnämnden. Tanken var att frågan om Backa skolan skulle tas upp igår på förmiddagen. På eftermiddagen skulle Kommunstyrelsen behandla ärendet. Samma kväll skulle Kommunfullmäktige ta ett beslut på sitt sista möte inför sommaren. Men på Barn- och utbildningsnämndens möte blev röstsiffrorna likadana som veckan före, 6-5. Frågan kunde inte föras vidare till Kommun fullmäktige. Ett beslut får vänta tills efter sommaren. Gertrud Hjelte fick bifall för sitt tilläggsyrkande om att utreda möjligheterna att hyra ut skollokaler i centrum. Även miljöpartiet lade in ett tilläggsyrkande som bifölls.
- Det sades mycket under mötet som inte var så roligt, sade Getrud Hjelte efter mötet.

Besviken

Ove Larsson (mp) är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden.
- Vi vill ha kvar landsortskolorna. Vi lovade våra väljare att stå upp för landsortsskolorna och håller fast vid det, säger Ove Larsson (mp).
Berndt Nygårds, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden är besviken över att inte frågan kommer upp i kommunfullmäktige innan sommaren.
- Jag tycker att det är beklämande, både förvaltningen och föräldrar får mindre tid att förbereda sig, säger han.
Fortsättning följder i frågan om Backa skolas framtid.

LINNEA JOHANSSON
linnea.johansson@daladem.se

Mer läsning

Annons