Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Gun Drugge tycker att det saknas formalia kring besluten

Annons

Gun Drugge, c, efterlyste underlag för beslut om utökningen av Vasaliden. En utökning som kostnadsberäknats till tre miljoner kronor och därmed fördyrat bygget.
-- Det gör mig orolig, konstaterade hon.
Frågan om Vasaliden kom upp på kommunfullmäktiges sammanträde med anledning av den interpellation som Ann Petersson, hp, skrivit.

Ann Petersson, hp, hade frågor kring den nya idrottsanläggningen Vasaliden, frågor som hon riktat till kultur- och fritidsnämndens ordförande Jan Rindberg-Isacsson, v. Det hon fokuserade på var om det finns ytterligare tillägg eller förändringar som inte har redovisat för kommunfullmäktige. Vidare om tidsplanen kommer att hållas och i vilken nämnd beslut har tagits om förlängningen av Vasaliden med 15 meter.
I samband med tisdagens sammanträde i kommunfullmäktige besvarade Jan Rindberg-Isacsson frågorna, och han pekade i sitt svar bland på att den fördyring med tre miljoner som drabbat bygget beror på en större kanslibyggnad för att möjliggöra servering, bättre tillgänglighet för handikappade, höjning av kastplanen till samma nivå fotbollsplanen, en flytt av stängslet samt en förbättrad entré.
-- KSAU och KS är informerade om detta och har godkänt ovannämnda åtgärder, sa Jan Rindberg Isacsson.
Svaret på interpellationen utlöste en längre debatt och där Gun Drugge, c, tog till orda och efterlyste om det finns något underlag för de kostnader som utökningen medfört. Och hon konstaterade att hon blev orolig över hur besluten har tagits.
Även Anki Rooslien, s, passade på att lufta sina tankar, och hon ställde frågan hur det blir med de intäkter som man beräknat från den nya arena.
-- Jag vill se en ekonomisk rapport.
Anki Rooslien menade på att det finns för mycket som är oklart med Vasaliden, och pekade på att anbuden togs in utan att de fanns något underlag för bygglov.
Såväl kommunalrådet Ingvar Damm, s, som Jan Rindberg Isacsson försvarade den tänkta byggnaden för servering med att den måste till för att erbjuda gästande föreningar en möjlighet att inta medhavda kost.
-- Det finns inget formellt beslut fattat om fördyringen, det måste upp till kommunfullmäktige, konstaterade Melker Andersson, m.
Som en följd av diskussionen i kommunfullmäktige har nu Vasaliden satts upp som en extra punkt på dagordningen för tisdagens sammanträde i kommunstyrelsens arbetsutskott.

MIKAEL ERIKSSON
023-476 91 / 070-226 79 05
mikael.eriksson@daladem.se

Mer läsning

Annons