Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nu har föreningen Ungdomens hus bildats

/

Annons

Föreningen Ungdomens hus har bildats i Hedemora. Under torsdagskvällen hölls ett möte där en interimsstyrelse utsågs som ska leda arbetet fram till årsmötet den 10 april.
- Vi vill ha tag på fler ungdomar som kan engagera sig, säger Vivi Lovelock från IOGT-NTO.

Gunilla Brandt-Jonsson har under en följd av år kämpat för att få till stånd ett Ungdomens hus i Hedemora. Tillsammans med Petra Ström skrev hon en motion till Hedemora kommun om att starta ett Ungdomens hus, en motion som kommunfullmäktige även biföll. Och 250 000 kronor avsattes i den kommunala budgeten för att kunna starta ett Ungdomens hus, men dessa pengar drogs tillbaka och därmed stannade arbetet för en tid upp.
Men nu är man ordentligt på spåret igen. Under arbetsnamnet föreningen Ungdomens hus har en interimsstyrelse tillsatts där Daniel Boberg är ordförande, Gunilla Brandt-Jonsson kassör, Petra Ström sekreterare samt Timothy Jarl Håkansson, ledamot.

Få de unga engagerade

Tanken med Ungdomens hus är att vara ett ”Hus” där ungdomar får möjlighet att påverka och utveckla sina egna tankar och idéer och även ge ungdomar andra alternativ, få dem engagerade och delaktiga.
Gunilla Brandt-Jonsson pekar på det viktiga, att berörda parter måste se varandra som resurser, så att man kommer bort från revirtänkande och brist på samverkan.
Även om IOGT-NTO och Vivi Lovelock haft en stor del i att Ungdomens hus nu är på väg att bli verklighet, säger Gunilla Brandt-Jonsson att Ungdomens hus är en helt egen förening. Men att man i likhet med IOGT-NTO jobbar drogförebyggande.
Vid det årsmöte som ska hållas den 10 april ska en styrelse väljas och då med sju ledamöter. Önskvärt är att det blir fler ungdomar som sitter med och påverkar. Både Vivi Lovelock och Gunilla Jonsson Brandt efterlyser fler ungdomar som kan vara med och jobba.

Ungdomsråd

Ett ungdomsråd med 8 till 10 medlemmar ska också tillsättas som ska arbeta med olika frågor, behandla idéer, lägga fram förslag till styrelsen samt samordna ungdomsfrågor. Ungdomens hus är avsett för ungdomar från årskurs 7 upp till 25 år, och all verksamhet bestäms och sköts av ungdomar.
Gunilla Brandt-Jonsson ger även en eloge till Anne-Marie Fröjd i Orsa som varit och är behjälplig i arbetet med att skapa ett ungdomens hus i Hedemora och som ska ingå i nätverk tillsammans med andra kommuner för utbyte av kunskap samt erfarenheter.
- Varför ska vi uppfinna hjulet en gång till?

FOTNOT: Kontakt med föreningen Ungdomens hus kan tas antingen via mejl till timothy.jarl@unf.se eller via mobil till Gunilla Brandt-Jonsson 073-570 75 93

MIKAEL ERIKSSON
023-476 91/070-226 79 05
mikael.eriksson@daladem.seMer läsning

Annons