Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Svenskt näringslivs enkät visar på en nedåtgående trend

/
  • Carl Ström har med enkäten satt fokus på företagsklimatet  i Hedemora. Ulla Burell från kommunen och Lennart Silfverin från Hedemora Näringslivsbolag får ta del av svaren.FOTO: MIKAEL ERIKSSON

Annons

Hedemora kommun som sedan tidigare innehar en blygsam placering på Svenskt näringslivs företagsklimatsranking kommer att dala ytterligare. Det konstaterade Carl Ström från Svenskt Näringsliv när han presenterade den enkätundersökning som genomförts bland 160 företagare i Hedemora. Företagens syn på kommunpolitiker och tjänstemän har en vikande trend sedan 2005.

Sedan 1999 genomför Svenskt Näringsliv enkätundersökningar bland företagare och kommunpolitiker vad avser företagsklimatet i Sverige. I Hedemora har enkäten skickats till samtliga ledamöter i kommunfullmäktige och till 160 företag. 31 respektive 103 av dessa har svarat på frågorna. Enkäten skickades ut under perioden september till december 2007.
Under måndagen var Svenskt Näringslivs Carl Ström på plats i Hedemora och redogjorde svaren för bland annat kommunala tjänstemän och Hedemora Näringslivsbolag (HNB). Han konstaterade att enkäten i den utformning den har inte kan ställa alla frågor men att svaren i alla fall ger en första signal till kommunen att ställa följdfrågor.
Och det var i alla avseenden inte direkt någon munter läsning som presenterades.
- Företagarna och politikerna har inte så mycket koll på varandra, konstaterade Carl Ström.

Under nivån

Fram till 2005 upplevde företagarna att både kommunala politikers och tjänstemäns attityd till företagande förbättrats, men från 2005 har en försämring skett och i Hedemora ligger nivån nu knappt under vad som klassas som godtagbart.
Företagen uppfattar en försämrad attityd från tjänstemän och politiker, sa Carl Ström.
Samma utveckling gäller även för företagens syn på den kommunala service där även den nu ligger under godtagbart. Och samma utveckling kan man också se i frågan om dialogen mellan företag och kommunledning.
Den del som väger tyngst när det gäller företagsklimatrankningen är det sammanfattande omdömet. Företagens och politikernas uppfattning om den skiljer sig en del. Från politiker håll uppfattar man att dialogen är bra medan den bland företagen har sjunkit något och nu ligger på precis vad som kan betraktats som godtagbart. Den utvecklingen fick Carl Ström att konstatera att det kommer att få till följd att Hedemora kommun kommer att sjunka ytterligare en bit ned i rankingen. Han efterlyste att man måste vända utvecklingen.
Avesta har som en följd av Svenskt Näringslivs enkät gjort en egen enkät med fördjupade frågor.

Inspirerad av enkäten

Hedemora kommuns utvecklingssekreterare Ulla Burell konstaterade att man blivit inspirerade av den enkäten och ska ta kontakt med Avesta.

MIKAEL ERIKSSON
023-476 91 / 070-226 79 05
mikael.eriksson@daladem.se

Mer läsning

Annons