Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Tappade intäkter och ökade kostnader förklaringen

Annons

Kultur- och fritidsnämnden aviserar nu att de räknar med att få ett underskott på 350 000 kronor för 2008. Det visar juli månads siffror. När delårsbokslutet per den sista augusti är klart ska en mer noggrann analys göras.

Kjell Rosén, kultur- och fritidschef, kan peka på fyra orsaker; underhåll av anläggningarna, vandalisering och skadegörelse samt att man inte få in de intäkter man räknat med från Vasahallen.
Intäktsbortfallet i Vasahallen förklarar Kjell Rosén med att man känner av Metropoolen i Avesta.
- Vi har tidigare haft badande från Avesta och Norberg men det minskar, säger han.
Det gäller att se till så att Vasahallen är så attraktiv den kan bli. Den satsning som nu görs på energiåtervinning och solceller ska leda till lägre driftskostnader. Och satsningen omfattar även en förbättrad ventilation.
-Tyvärr räcker inte pengarna till hela hallen, säger Kjell Rosén.
Därför kan man inte göra något åt motions- och styrketräningsrummen trots att det där finns ett stort behov.
Nämndordförande Jan Rindberg-Isacsson, s, säger att underhållet är underfinansierat, att nämnden och därmed förvaltningen inte har några pengar till oförutsedda utgifter.
- Vi saknar en buffert, konstaterar han.
Jan Rindberg-Isacsson säger vidare att man har en budget som i förhållande till den verksamhet man har är något i underkant.
- Några 100 000 kronor till att ha till underhållet hade vi behövt.
Som det är nu får man ägna sig åt att ta sig an de mest akuta reparationerna, underhåll i förebyggande syfte ryms inte i de pengar man förfogar över.
MIKAEL ERIKSSON
023-476 91 / 070-226 79 05
mikael.eriksson@daladem.se

Mer läsning

Annons