Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Leksandsbo menar att advokaten har brutit mot god advokatsed

Annons

En man från Leksand har lämnat in en disciplin-anmälan till Sveriges advokatsamfund.
Anmälan gäller en advokat som, enligt leksandsbon, har gjort sig skyldig till flera brott.

Anmälan handlar om en tvist mellan leksandsbon och ett jaktlag gällande bland annat en avlopps-anläggning och ett dike i närheten av leksandsbons mark. Jaktlaget anlitade då advokaten som juridiskt ombud för att lösa tvisten.

Skriver i anmälan

Så här skriver leksandsbon i sin anmälan: ”Jakt-laget hade i strid med Jordabalken 3 kap. 1 § och 3 § låtit utföra ett avdränerande dike mot vår fastighet utan lov. Diket tillförde oacceptabelt stora mängder vatten till vår fastighet. Vi lät då uppföra en vall för att hejda vatten-flödet. (Detta gjordes med stöd av PBL 8 kap. 8-9 §. Platsen berörs varken av detaljplan eller områdesbestämmelser. Vi har rätt att fylla upp marken ca 0,8 meter och vi fyllde cirka 0,4 meter, alltså till samma nivå som jaktlaget redan fyllt upp till på angränsande fastighet.) Jaktlagets avloppsanläggning sattes under vatten och jaktlaget fick förbud mot vidare användande av avlopps-anläggningen. Detta beslut gäller alltjämt!”

Rena lögner

Leksandsbon påpekar även att advokaten, i ett samtal med leksandsbon, ska ha sagt följande. ”Du kommer aldrig att lyckas få Leksands kommun att erkänna att de gjort fel.”
Leksandsbon menar att advokaten ”i sin iver att vinna målet” vid flera tillfällen kommer med rena lögner.

Brutit god advokatsed

I sin anmälan skriver leksandsbon att advokaten har gjort sig skyldig till falskt åtal/obefogat åtal, falsk angivelse, falsk tillvitelse, bevisförfalskning, underlåtenhet att avvärja rättsfel, osann försäkran, samt osann urkund.
Dessutom anser lek-sandsbon att advokaten har främjat orätt och att han därmed har brutit mot god advokatsed.

PÄR SÖNNERT
0247-611 50
par.sonnert@daladem.se

Mer läsning

Annons