Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Forskning visar en stark gemenskap och god atmosfär i bygden

Annons

Det händer mycket i Grangärde, menar forskaren Fredrika Säfström på Dalarnas forskningsråd, som genomför en studie av lokalt utvecklingsarbete i tre bygder i Dalarna, varav Grangärde är en.

I syfte att se vilken roll folkbildning kan spela för landsbygdsutveckling gav Folkbildningsrådet i uppdrag åt Dalarnas forskningsråd att titta närmre på utvecklingen i bygderna Grangärde, Enviken och Gördalen. Ett treårigt projekt startades år 2006 och förra året kom den första delrapporten. Den andra och sista rapporten skrivs nu i sommar.
- Vi ville ha en viss spridning i Dalarna. Att vi valde Grangärde beror på att vi visste att det händer mycket där, folk är driftiga, säger Fredrika Säfström, som är författare till rapporterna.

"Många goda idéer"

I den första rapporten kan man läsa att Grangärdebygdens Intresseförening (GBI) är "den mest aktiva och starkaste av de intresseföreningar som finns i kommunen". Den framhåller också att "gemenskapen i bygden är god", liksom att "Atmosfären är tillåtande vilket frambringar många goda idéer".
Tord Blomqvist, som sedan två år tillbaka är ordförande för GBI, tycker att omdömet stämmer bra. Exempelvis har många engagerat sig i Grangärdefestivalen, säger han. Ett bekymmer som GBI delar med många föreningar är dock att det är svårt att få unga att engagera sig, menar han.
- Så är det väl i alla föreningar, att det mest är äldre som engagerar sig. Men risken är uppenbar, om det inte fylls på med yngre människor, att föreningen tunnas ut.

Brunnsvik är frånvarande

För att vara en studie kring folkbildning är Brunnsviks folkhögskolas roll ganska undanskymd. Säfström menar att GBI och Brunnsvik tidigare haft en god relation, men att folkhögskolan nu inte spelar någon större roll för Grangärdebygden. Istället framhålls samarbeten mellan GBI och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet som lyckade projekt.
- Det vi har sett är att folkhögskolan inte varit närvarande i de projekt som GBI driver, vilket den skulle kunna vara, säger Säfström.
Egon Jonsson, som under 1990-talet var både rektor för Brunnsvik och ordförande i GBI, menar att det fanns ett bra samarbete under hans tid. Det berodde dock mest på en lycklig omständighet, att flera av dem som arbetade på Brunnsvik bodde i Grangärde och av den anledningen var engagerade i GBI.
- Brunnsvik har aldrig varit en lokal folkhögskola på samma sätt som andra folkhögskolor. Det beror på ägarstrukturen. Men Brunnsvik har definitivt haft stor betydelse för bygden tidigare och jag tycker att den borde kunna få det igen. Idag finns en större lokal rekrytering.

MARKUS HOLDO

Mer läsning

Annons