Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mål 17 barn per grupp • Ny vikarie tillsätts

/
  • När Stensvedens dagispersonal inte fick gehör på sina rop om bl a mer personal gick de till Arbetsmiljöverket. Nu börjar det hända saker. Nämndspolitikerna ska ta upp med kommunledningen att många barngrupper är på tok för stora.FOTO: BOO ERICSSON

Annons

Personalen på förskolan Stensveden i Ludvika vände sig i våras först till kommunen sedan till Arbetsmiljöverket med begäran om mer personalresurser då barngrupperna översteg 20 och vistelsetider ökade markant.
Uppföljningen visar att personalen riskerar ohälsa av att stressa och inte hinna med arbetsuppgifterna.
- Vi tar signalerna mycket allvarligt. Problemet med stora barngrupper har vi på fler ställen. Helst ville vi ha max 17 barn, säger Kjell Stenberg, s.

När personalen på Sten-svedens förskola inte fick respons från arbetsgivaren/rektorn om mer personalresurser och minska barngrupperna, fasta vikarier, regelbundna hälsokontroller och att mäta luftkvaliteten på dagisavdelningarna, så vände man sig till Arbetsmiljöverket.

Inspektion

Verket sade sig inte kunna förelägga kommunen att göra åtgärder, men kom på inspektion den 8 maj. Tillsynsdirektör Birgitta Hermansson-Ylvén skrev i en lång inspektionsrapport den 26 juni bland annat följande: ”Förskolans personal på avd 2 och 3 har hög arbetsbelastning” , ”..bristande tillsyn av barnen vid frukost då placering av bord inte ryms i en lokal”, ”... minimalt med utrymme att utveckla verksamheten” och konstaterade att personal inte orkade jobba full tid på grund av den pressade arbetssituationen. Kommunen uppmanades svara senast 1 oktober.

Vistelsetid ökar

Därefter har situationen vid Stensveden diskuterats vid arbetsplatsträffar med rektor och skyddsombud. Jämförelser med likvärdiga dagis visar att barnantal inskrivna på Stensveden är hög, snittet över 20. Dessutom är medelsevistelsetiden per barn och vecka mellan 5-10 timmar högre.
Arbetsmiljöverket uppmanade kommunen att utarbeta skriftliga rutiner som klargör för personalen i vilken ordning de ska utföra arbetsuppgifterna och vad som kan väljas bort om arbetstiden inte räcker till.
Svaret som rektor Margareta Jansson, tf förvaltningschef Barbro Nystedt, skyddsombud på Kommunal och social- och utbildningsnämnden diskuterat fram att skicka till verket är att tiden med barnen måste prioriteras.

Vikarie tillsätts

Det kan innebära att friskvårdstimmen per anställd och vecka inte kan tas ut och enskild planering måste väljas bort. Men detta får konsekvenser för den pedagogiska kvaliteten, svårighet att nå målen, planerade aktiviteter minskar och utvecklingen av dagiset riskerar att stagnera.
Rektorn har lovat tillsätta en vikarie som enbart ska arbeta med att täcka frånvaro vid områdets förskolor.
Personalen vid Stensveden erbjuds hälsokontroller vid företagshälsovården. Utvecklingssamtal ska hädanefter hållas årligt med all personal. Situationen på Stensveden ska följas upp vid arbetsplatsträffar och på samverkansmöten. Tekniska har fått i uppdrag att utreda inomhusmiljön på förskolan.

Max 17 barn

- Problemet med för stora barngrupper är tyvärr inte unikt för Stensveden. Barnantal har stigit på många avdelningar. Helst ville vi ha max 17 barn, säger vice ordförande Kjell Stenberg i social- och utbildningsnämnden.
- Vi ska, förutom omedelbara åtgärderna vi redan kommit överens om när det gäller Stensveden, ta tag i hela de ekonomiska förutsättningarna för förskolan och diskutera med kommunledningen, i syfte att på sikt kunna minska barnantalet på avdelningarna, säger Barbro Nystedt som för veckan är ny på förevaltningschefsposten efter Kah Slenning.
Andre vice ordförande Gun Andersson, c, intygar att det råder enighet bakom kraven som kommer att framföras till bland annat kommunstyrelsen.
BOO ERICSSON
023-476 34
boo.ericsson@daladem.se

Mer läsning

Annons