Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Men radikala förslag över hela skollinjen

Annons

Marnässkolans eventuella flytt till Kyrkskolan tidigareläggs inte till 2009. Spekulationerna om att Marnässkolan bara skulle få leva ett läsår till, som föranledde ett stormöte i juni, besannas inte. Det kan bli andra stora förtätningar om några år; radikala hopslagningar som bara en låg- och mellanstadieskola kvar i Grängesberg och högstadiet bussat till Ludvika.

En färsk skolöversyn av två tjänstemän om framtiden för skolor om några år, när barnkullarna minskat, har presenterats social- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Vid nämnden den 20 augusti föreslås att en arbetsgrupp tillsätts som får jobba vidare med de mycket radikala förslagen.
Tjänstemännen har gjort en siffermässig redovisning av barn- och elevantal 2009-2015 och vilka eventuella förändringar och avvecklingar som är möjliga. Inga ekonomiska beräkningar vad ombyggnader skulle kosta har gjorts.

Radikala skolförslag

Den grupp som blir tillsatt får nedanstående att jobba med. Gruppen ska lämna sitt förslag. Sedan blir det politik ända upp i kommunstyrelse om något föreslås genomföras av detta:
n Stallbackens skola skulle kunna flytta till Parkskolan i Grängesberg år 2010 eller 2012. Årskurs 4-6 skulle kunna flytta till Park redan 2009. Förskolan kan då flyttas in i Stallbackens skollokaler. Förskolan och matsalsbyggnaden i västra Grängesberg lämnas då.
n Om alla högstadieelever på Parkskolan skulle fördelas på Kyrkskolan och Lorensbergaskolan i Ludvika, får de plats 2009. Men det förutsätter flytt av Läromedelscentralen. Detta skulle medföra att både Stallbacken och Björkåsskolan skulle kunna flyttas ihop till en låg- och mellanstadieskola på Parkskolan. Grängesberg behåller då bara en enda skola, förutom gymnasiet Malmenskolan.

Sunnansjö skola

n Saxdalen kan förtäta genom att en förskoleavdelning flyttar ur Röda huset in i skolan. Sunnansjö skola skulle få plats i Nyhammars skola år 2009 eller i Saxdalens skola år 2011. Sunnansjö kan också förtätas själva genom att Röda huset och ett av de gula husen avvecklas och all skolverksamhet samlas i gamla stenhuset. Nyhammar skulle kunna förtäta genom att förskoleklass och fritidshemmet flyttar in i skolan och ”Vita huset” återgå till lägenheter.
+ Sunnansjö och Nyhammars högstadieelever kan bussas till Kyrkskolan i Ludvika för att lösgöra plats om Parkskolan ska bli Grängesbergs låg- och mellanstadieskola.
n Om man flyttar Läromedelscentralen skulle Marnäs låg- och mellanstadieskola kunna inrymmas i Kyrkskolan 2010. Men Marnäs eventuella flytt till Kyrkskolan tidigareläggs inte till 2009.

Åk 6 flyttas

n Åk 6 på Knutsbo och Junibacken kan flyttas till Lorensbergaskolan 2009, för utrymme för fler förskoleplatser. Ska då även Blötbergets åk 6 dit?
n För att öka Håksbergs elevantal kan man ändra upptagningsområde för Hammarbacken och Åkerkullen och styra barnen till Håksberg istället för Marnäs.
n Sörviks skola verkar fullt. Men hela Sörviksskola skulle ändå få plats i Kyrkskolan 2009 om sådant beslut skulle tas.
n Vasaskolan är trångbodda och fullt av elever och kan eventuellt använda mera av särskolans lokaler.
n Fredriksberg nämns inte i nya översynen eftersom ett arbete med orten som helhet och ett utvecklingsarbete pågår.


BOO ERICSSON

Mer läsning

Annons