Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Pilotprojekt planeras starta vecka 35

Annons

Ludvikabornas sopor ska bli biogas. I höst startar ett försök där biogas utvinns ur råkompost från Björnhyttans avfallsanläggning och slam från Gonäs reningsverk. Vad biogasen ska användas till är ännu inte klart. Melviana Hedén, miljöingenjör på kommunen, ser tre alternativ; bränsle, el eller värme.

- Vi kan sätta upp en tank med fordonsgas, vi kan producera bioel eller vi kan koppla biogasen till fjärrvärmeverket.
Vi vet inte ännu vilket av alternativen det blir, säger hon.
- Vad gäller fordonsgas så vore det önskvärt att få en tankstation i Ludvika i framtiden.
Nu är det hopplöst, de som kör på biogas får åka till Västerås eller Örebro för att tanka, säger Seppo Vanninen, maskinmästare på Björnhyttans avfallsanläggning.

Värmer upp

Just nu producerar Gonäs Reningsverk biogas av slam, det vill säga avföring och annat som kommer från avloppen. Slammet skickas in i en rötkammare, där det bryts ned i en syrefri miljö och biogas bildas.
Gasen räcker till att värma upp den egna anläggningen, i alla fall under den varmare delen av året. Förut producerades mer biogas, när de även tog emot slam från Spendrups.
- Det har blivit över 50 % mindre slam sedan Spendrups byggde sitt eget reningsverk, säger Melviana Hedén.

Labtest

I höst är det tänkt att man ska börja med ett pilotförsök där man blandar slammet från Gonäs Reningsverk med råkompost från Björnhyttans avfallsanläggning.
- Vår råkompost har testats i ett labskaleförsök och det har visat att det är möjligt att göra biogas av den.
Vi planerar att starta pilotprojektet vecka 35, säger Melviana Hedén.
Just nu jobbar man på att lösa de tekniska problemen. Melviana Hedén visar hur råkomposten ser ut. Den innehåller små färgglada bitar av plast och blänkande skärvor glas.
- Glaset är tungt och sjunker till botten när man blandar med slammet medan plastbitarna stiger till ytan och det organiska materialet hamnar däremellan, så det är enkelt att separera delarna.
Men vi måste hitta en metod att kontrollera att komposten verkligen är fri från oönskade material, säger Melviana Hedén.
Rötkammaren, där biogasen produceras, kan gå sönder om det kommer in glas eller plast.
- Vi måste också veta att råkomposten inte innehåller några bakterier som kan förstöra processen i rötkammaren, säger Nils-Erik Malmberg, maskinist på Gonäs reningsverk.

Blir jord

Biogas består av metan och koldioxid. Det hade bildats ur slammet och komposten även på naturlig väg. I rötkammaren går processen snabbare och istället för att biogasen avdunstar ut i naturen tar man tillvara den.
Det som blir kvar av slam- och råkompostblandningen när man har utvunnit biogasen skickas tillbaka till Björnhyttans avfallsanläggning. Det blandas med torv och får vila. Efter några år har man näringsrik gödsel som blandas med sand och blir planteringsjord.

ANNA ENBOM

Mer läsning

Annons