Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Receptet är komposterat avloppsslam, torv och natursand”

/
  • Kommunens recept på anläggningsjorden som Anders Hammarbäck står i och håller i är : 60 procent avloppsslam, 20 procent torv och 20 procent 0-6 mm sand.FOTO BOO ERICSSON
  • Kommunens recept på anläggningsjorden som Anders Hammarbäck står i och håller i är : 60 procent avloppsslam, 20 procent torv och 20 procent 0-6 mm sand.FOTO BOO ERICSSON
  • Michael Legneroth nappar på skylten att få fylld släpkärra med jord efter att ha slängt skräp på Björnhyttan. -- Till blommor runt huset i Abborrberg, säger han.FOTO BOO ERICSSON

Annons

Kommunen producerar vid Björnhyttans avfallsanläggning en ny klassad godkänd anläggningsjord som blivit populär. Som används till fotbollsplaner, testas på Hagge golfbana och säljs lastbilsvis och släpvagnsvis till stora och små kunder.
- Anläggningsjord kallar vi jorden som är till för att plantera träd, buskar och gräsmattor på. Vårt nya recept är flerårigt komposterad avloppsslam, torv och natursand, säger arbetsledare Anders Hammarbäck.

En stor skylt uppmanar dem som kör upp till Björnhyttans återvinningsstation med skräp att vardagar kunna få släpet fyllt med en stor skopa anläggningsjord för 106 kronor (inga kontanter utan betalningen i efterskott som faktura eller på sopfakturan)
- Vi har sålt 3 450 ton ut på lastbil och fyllt 500-600 släpkärror med jord i år, säger maskinist Lennart Wåhlberg på avfallsanläggningen.
- Vi har säsong maj till oktober. När frosten kommer kan jorden klumpa sig och blir inte lika lätt att kratta ut som nyskiktad på sommaren.

Inga glasbitar

Anders Hammarbäck säger att man slutat med den tidigare hushållsavfalls kompostbaserade jorden, som kunder klagade på kunde innehålla glasbitar. Likaså säljs inga komposterade ”miljöjordar”, med nedbrutet kreosot eller oljerestprodukter.
- Se själv. Jorden är mullrik och baserad på torv, sand och avloppsslam, säger han och greppar en näve jord.
Avloppsslammet har legat och komposterar fem-sex år innan det används.

DD: En god affär för kommunens avfallsverksamhet?
- Nej, vi ser det inte främst som affär. Vi tycker det är bra användning av slammet från reningsverken. Ett bra återbruk helt enkelt, som vi fått klassat godkänd på. Alltså inga farligheter.

DD: Men man ska inte plantera sina tomatplantor i anläggningsjord?
- Det skulle gå det också... men vi kallar det anläggningsjord och riktar försäljningen till den som ska göra nya gräsmattor, rabatter, sätta buskar och träd, svarar Hammarbäck.

Under gränsvärden

- Vi har en folder i våghuset på Björnhyttan där den som vill kan läsa analysresultat. Och proverna tas enligt föreskrifterna för “certifieringssystem för kompost och rötslam”. Jorden uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden på mycket känslig jord avseende tungmetaller och är godkänd även gällande smittskydd och synliga föroreningar.
- Jorden har lågt pH och passar till växter som trivs i sura jordar. Vid annan användning rekommenderas kalkning. Storkunder kan fråga efter våra möjligheter att framställa andra typer av jordar, som till toppdress eller kalkad planteringsjord.
BOO ERICSSON

Mer läsning

Annons