Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

samt notiser om standard för lekplatser, inga fler kommunala rastplatser , skolbarnens väg till Sörviks skola och va-anslutning till bystugan i Klenshyttan

Annons


Lekmiljöstandard
införs kommun
LUDVIKA Tekniska nämnden har beslutat om en lekmiljöstandard för kommunens lekplatser vid skolor och förskolor. För att skapa enhetlig och rättvisande kvalitet har normer tagits fram tillsammans med personal. Mängden lekredskap beror på barnens ålder och hur många. Åtgärdsförslag har upprättats för varje lekplats. Hädanefter finns ett protokoll för bedömningar av lekytor, lekredskap, växter och utemiljö.


Bystuga vill
ha nytt V/A
KLENSHYTTAN Klenshytt-ans byalag ansöker genom Gaby Back om 52 000 kronor i kommunalt bidrag för anslutning av bystugan till kommunala vatten- och avloppsnätet.
Kommunen bekostade bystugan som invigdes 1989 med det villkoret att ytterligare bidrag inte kan påräknas kommande år. Föreningen anser 20 år är nog. Tekniska nämnden föreslår att trafik- och lokalutskottet får pröva ansökan om bidrag.

Säker väg vid
Sörviks skola
SÖRVIK Bengt Åkman bop har i motion i augusti i år föreslagit förbättring av Sofiebergsvägen för säkrare skolväg vid Sörviks skola. Tekniska nämnden tillstyrker. Tekniska räknar nämligen med att i budget 2009 få 1,6 miljoner kronor till ombyggnad av just Sofiebergsvägen samt 200000 kronor till uppsättning av vägbelysning. Vägen tillhör Brunnsvik-Sörvik vägförenings vägnät.Mer läsning

Annons