Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Snuddar Natura 2000-områdena Kullerberget och Lejberget

Annons

Kring riksintressena Kullerberget och Lejberget, där Ludvika kommun sagt nej till vindkraft, inleder markägaren Bergvik Skog nästa vecka samråd med myndigheter för önskat bygge av tre vindkraftparker, totalt 30 stora verk.
- Jag kan aldrig tro kommunen tillåter verk inom riksintressen. Nästan fräckt att se hur de då önskar placera verken alldeles emot Natura 2000-områden, säger naturvårdssekreterare Janolov Hermansson.

Det blir inte mycket kvar av "den vänliga vildmarken" i Säfsen om Bergvik Skog får bygga 30 vindkraftverk, sex till tolv kilometer nordväst och norr om Fredriksberg. Först mätmast och 15 kilometer nybruten väg. Sedan 12 verk i sydvästra sluttningen av Kullerberget, varav fem i rad i kanten av Natura 2000-området. Sex verk i nästa park i syd- och västsluttning av Natura 2000-området Lejberget. En tredje park på 12 verk på gränsen Ludvika och Vansbro kommuner på Gräsberget och Kajsberget.
Tornen anges bli 90-110 meter och vingarna ges diametern 80-100 meter. 2000 kvadratmeter öppen yta behövs under varje för bl a mobilkran. Parken skulle producera 180 gigawattimmar per år. Miljöpåverkan anges bli negativa "skuggfilmer". Bullret är utrett. På positiva sidan skull elproduktionen tränga undan 180000 ton koldioxid.

Samråd på tisdag

Bergvik kallar till tisdag 4 november Länsstyrelsen Dalarna samt miljö- och byggkontoren i Ludvika och Vansbro kommuner till projektgenomgång. Påverkan på kultur, turism och jakt ska de berätta om håller på att utredas. Sedan bjuder de på lunch. Kallelsen är formella första steget om samråd enligt Miljöbalken för att starta miljökonsekvensbeskrivning och prövningsprocess. I handlingarna står "Beslut att starta sådant arbete (fördjupad översiktsplan) förväntas tas av kommunstyrelserna de första dagarna i december 2008".
Bergvik sticker inte under stol med att man likväl kan strunta i riksintressena på sin egen mark. Det står "En alternativ lokalisering, ett etablera vindkraftparken på höjdområdena kring Kullerberget och Lejberget inom Natura 2000-områden kommer också att utredas eftersom de bästa vindtillgångarna finns inom dessa områden".

Naturreservat på G

Kommunens naturvårdssekretare Janolov Hermansson är inte kallad men ser redan en intressekollision:
- Vi hade möte förra veckan med länsstyrelsen om statligt utköp av 600 hektar stort område för bildande av ett naturreservat kring Kullerberget. De sista tysta områdena håller på att försvinna.
- Det finns väl en massa hyggen att ställa vindkraftverken på, än just i dessa särskilt skyddsvärda områden.

Beslut i december?

Markägare får inkomst "tomthyra". De får skogsvägar brutna upp i höjdlägen där befintlig skog inte gjort det lönsamt ännu att bygga väg.
Planarkitekt Torkel Berg, Ludvika kommun, är fåordig:
- Jag har inte hunnit läsa igenom handlingarna. Jag måste också kontakta kommunalråd Maria Pettersson. Jag har inte hört att politikerna är på gång ta beslut om att vi ska göra någon fördjupad översiktsplan. Vi har i tidigare remissvar till länsstyrelsen tyckt att Simonsberg kunde vara lämpligt för vindkraft men sagt nej i Natura 2000-områdena i Säfsen.

BOO ERICSSON
023-476 34
boo.ericsson@daladem.seMer läsning

Annons