Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Söder därom planeras 10-14 vindkraftverk

Annons

Naturvårdsverket begär klartecken från regeringen för att få köpa 540 hektar skogsmark av Bergvik i norra Ludvika kommun. Marken kostar 16,7 miljoner och genom förvärvet utvidgas befintliga Gyllbergsreservatet i Borlänge även till Ludvikas norra kommunspets. Genom att markköpet överstiger tio miljoner krävs ett medgivande från regeringen.
Straxt söder om utvidgade naturreservatet släpper Ludvika troligen fram 10-14 vindkraftverk.

- Beslutet om utökningen av Gyllbergets naturreservat även inom Ludvika innebär att hela reservatet blir på 1 706 hektar, säger naturvårdshandläggare Susanne Lundin vid länsstyrelsen Dalarnas naturvårdsenhet.
Utvidgningsbeslutet togs egentligen av landshövding Maria Norrfalk redan i december ifjol. Några små utvidgningar av Borlängedelen finansieras av stat och kommun. Ludvikadelen, norr om byn Laxsjön, skulle helt bekostas av staten. Först nu har Naturvårdsverket och markägaren Bergvik Skog kommit överens om priset, 16,76 miljoner kronor.
Köpekontraktet av 540 hektar, varav 370 hektar produktiv skogsmark, är för sin giltighet villkorat att regeringen godkänner.

Tre kommuner

Utvidgade naturreservatet gränsar till Prästbuans naturreservat i Gagnefs kommun och Stockgropens fäbodar i väster. Därför blir det sammantaget ett mycket stort reservatsområde, i det höglänta trekommunershörnet i Gagnef, Ludvika och Borlänge kommuner, som skyddas både för sina biologiska värden samt friluftslivsvärdena.

Vindutbyggnad

Bara någon kilometer söder därom tänker Ludvika kommun med nyss upprättat fördjupad översiktsplan för Orrberget/Stensvedberget släppa fram 10-14 stora vindsnurror. Samrådet genomfördes i vintras och utställningen i somras.
Till följd av inkomna kritiska yttranden från berörda torpägare, Stockgropens fäbodar med flera, har planområdet reviderats lite. En tjäderspel-plats har undantagits och avståndet till Stockgropens fäbodar ökades till 1500 meter. Men kravet från fäbodägare om prägeln ”särskilt tyst område” går kommunen inte tillmötes.

10-14 verk

Kommunfullmäktige tar upp detta tredje vindparkområde (efter Ljungåsen och Silkomhöjden) till avgörande i slutet av månaden. Om planen godkänns av politikerna blir nästa steg projektering och miljöprövning. Vindkompaniet väntas komma med ett förslag om vägbyggen och placering av 10-14 verk.

Höga bergtoppar

Gyllbergen-Spånsberget ska, om man kommer att kunna bortse från vindmöllor i södra horisonten, ge intrycket av vildmark och orördhet. Flera bergtoppar ligger straxt under 500 meter över havet. Där har fäbodrift och kolning påverkat skogens utseende. Stora delar av området består av hällmarkstall-skog omväxlande med sluttnignsmyar, andra partier granskog med en frodigare växtlighet. En speciell sevärdhet i reservatet är förkastningen Dragbergsgatan, väster om Dragsjön. En 400 meter lång, tio meter bred och tio meter djup klyfta i berget.
Genom sitt snösäkra läge är Gyllberget ett omtyckt skidområde. Borlänge kommun sköter vintertid ett omfattande spårsystem.
För att bevara naturen i Gyllbergsreservatet gäller föreskrifter för allmänheten. Det är ej är tillåtet att skada växande eller döda träd, vindfällen och stubbar eller medföra okopplad hund eller framföra motordrivet fordon i terrängen.

BOO ERICSSON
023-476 34
boo.ericsson@daladem.se

Mer läsning

Annons