Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stora Enso Skog får böta 50 000 för sönderkört skyddat område

Annons

En 31-årig virkesuppköpare har agerat oaktsamt och brutit mot områdesskyddet när han snitslat en körväg, där timmer sedan körts ut från en skogsfastighet i Saxhyttan, Grangärde, genom ett av Skogsstyrelsen beslutat biotopsskyddsområde. Stora Enso Skog undgår inte ansvar och döms till företagsbot. Körningen med tunga maskiner orsakade betydande skador.

För brott mot områdesskydd har Falu tingsrätt dömt den 31-årige virkesuppköparen till 80 dagsböter á 200 kronor. Han åläggs betala 500 kronor enligt lagen om brottsofferfond.
Stora Enso Skog åläggs att betala företagsbot 50 000 kronor.
2005 beslutade Skogsstyrelsen att biotopsskydda ett kalkrikt örtrikt skogsområde i Saxhyttan. Enligt miljöbalken fick därefter inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kunde skada naturmiljön.

Jägmästare

Den jägmästarutbildade 31-åringen kände till biotopsskyddet. Diskussion fördes med markägaren hur Stora Enso Skogs virke innanför skyddsområdet skulle transporteras ut efter avverkning. Man kom överens om en slinga norr om skyddsområdet. Men 31-åringen snitslade ändå en väg som på en sträcka av 250 meter gick genom norra delen av biotopsskyddsområdet. Hans snitslade på bland träd med vita ringar och stjärnor som anger skyddsområdet.
Hemma på kontoret använde han sig inte av kartskiktet där skyddsområden är inlagda när han förde in den snitslade vägen på en digital karta.

Stora markskador

Avverkningen utfördes våren 2007 och virkestransporterna kom att ske genom biotopsskyddsområdet utmed den sträcka han snitslat och som framgick av den digitalt upprättade kartan.
Körningen orsakade betydande markskador.
Markägaren kontaktade 31-åringen som kontaktade Skogsstyrelsen varefter polisanmälan gjordes av Skogsstyrelsen.

Blev exalterad

Som bevisning vid rättegången visade åklagaren Helena Eckerrot Flodin bl a fotografier över vad timmerkörning med tunga maskiner orsakat i form en lerig väg med djupa spår.
31-åringen försvarade sig med att han blev ”så exalterad” när han fann en gammal traktorväg att han helt enkelt utnyttjade den. Men eftersom han då måste ha sett märkningen på trädstammarna finner tingsrätten det svårt att förstå att han ändå fortsatt.
I området finns rara växter som trollduva, blåsippa, grantaggsvamp och grangråticka samt även rödlistade växter, svampar och lavar.
Hjulspåren har förstört den naturliga översilningen av klart källvatten, som man tidigare kunde dricka direkt av.

VD:n vittnade

Tingsrätten har utrett att 31-åringen var virkesuppköpare hos Stora Enso Skog. Vittnesförhören med VD Carina Håkansson och skogsbrukschefen Daniel Forsberg lyckades inte undanröja att företagsbot följer om person med särskilt ansvar för tillsyn och kontroll av verksamheten döms.
Tingsrätten finner att Stora Enso Skog skulle kunna ha ekonomisk vinning av att ta genvägar genom skyddsområden istället för att utföra transporter genom annan markägares ungskogsområde. Med hänsyn till det förebyggande syfte företagsbot är avsedd att ha, ansågs av åklagaren yrkade 50 000 kronor vara väl avvägt belopp.
En nämndeman var skiljaktig i domen och ville fria, med åsikten att fordonsföraren som utförde transporterna haft större ansvar än 31-åringen.
BOO ERICSSON
023-476 34
boo.ericsson@daladem.se

Mer läsning

Annons