Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Vi vill ge flera möjligheten att komma med synpunkter”

Annons

Något beslut att avveckla högstadiet på Parkskolan och Sunnansjö skola togs inte av social- och utbildningsnämnden.
Dessa frågor, plus fyra andra punkter i skolutredningen, återremitterades till förvaltningen.
- Vi vill ge flera möjligheten att komma med synpunkter och förslag på eventuellt andra lösningar, säger social- och utbildningsnämndens ordförande Håkan Anestedt.

Det var på onsdagen som social- och utbildningsnämnden behandlade skolutredningens förslag där en avveckling av högstadiet på Parkskolan i Grängesberg och Sunnansjö F-6 skola ingår.
Resultatet av nämndens sammanträde blev återremiss på de väsentliga punkterna i utredningsförslaget.

Inte aktuellt

Men någon ny utredning är inte aktuell.
- Någon ny utredning blir det inte. Men vi vill ha i fler förslag. Och får vi in bra förslag kan det bli vissa justeringar, säger Håkan Anestedt.
Beträffande frågan om avvecklingen av Sunnansjö skola yrkade Gun Andersson (c) avslag, vilket hon även gjorde när frågan behandlades i arbetsutskottet.
- Där finns flera olika byggnader så där bör man titta på om en förtätning är möjlig, sade hon.
Även vänsterpartiets representant i nämnden var inne på i stort sett samma tankegångar.
Övriga punkter som det blev återremiss på var förslaget att Stallbackens F-6 skola avvecklas och flyttar in i Parkskolan. Samt att Stallbackens förskola flyttar tillbaka upp till Stallbacken och in i skolan.

Förskoleavdelning

Vidare blev det återremiss på förslaget att Björkås F-6 skola avvecklas och flyttas till Parkskolan samt att Lilla Parkskolans förskoleavdelning flyttas till Björkås och Stallbackens förskolor.
Beslut togs att nämnden inte har behov av Stallbackens före detta lokaler som är i dåligt skick.
Vidare togs beslut att en ny förskoleavdelning öppnas i Junibackens lokaler hösten 2009.
Samt att man höstterminen 2009 bör kunna öppna en förskoleavdelning i Vasaskolans nuvarande särskoledel och att den så kallade modulen vid Nyhammars skola flyttas till Högbergets enavdelningsförskola.
Ytterligare en förskoleavdelning ska öppnas på Knutsbo 2010 och distrikts- och rektorsområdesorganisationen ska ses över och anpassas utifrån de förändringar som görs.

Misstolkats

I samband med nämndens pressinformation efter sammanträdet menade vice ordföranden Kjell Stenberg, som även varit ingått i gruppen som gjort skolutredningen, att utredningsgruppens uppdrag misstolkats på en del håll.
- Vårt uppdrag har helt enkelt varit att titta på hur man kan göra en förtätning utifrån det vikande elevunderlaget. Det har vi gjort och lämnat över vad vi kommit fram till och därmed är vårt uppdrag avslutat, säger Stenberg.
Vad som sedan ska ske med exempelvis tomma lokaler blir en fråga för tekniska nämnden, menar Kjell Stenberg.

Mer läsning

Annons