Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

" Besparingskrav på mellan 20 till 25 miljoner kronor i Vansbro kommun

Annons

Nu krävs mer än en osthyvel för att räta upp det ekonomiska läget i Vansbro kommun.
Med ett förväntat underskott på 8, 5 miljoner i år och minskade intäkter på 11 miljoner kronor år 2009 är det hårda bandage som gäller för i stort sett inom alla kommunens verksamheter.
Förslag om sänkta politikerarvoden, flytt av verksamheten vid Bergheden i Äppelbo till Bäckaskog och Söderåsen är bara några exempel på vad som redan nu diskuteras för att klara av besparingarna.

– Även om sänkta politikerarvoden inte innebär så stora besparingar, ger det ändå en signal till alla om hur det ekonomiska läget ligger till, säger kommunalrådet Torsten Larsson (kd).
Förutom att kommunen tappat många invånare, så slår regeringens nya bidragssytem för kommunernas LSS-verksamhet hårt mot ekonomin i Vansbro. – För oss innebär det en ren förlust med runt sju miljoner kronor, konstaterar Torsten Larsson.
Under våren har kommunens politiska ledning tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp utarbetat ett förslag till strategisk plan för åren 2009-2001, vilken kommunfullmäktige ska ta beslut om i juni.
Redan nu diskuteras flera drastiska besparingar i verksamheterna inom främst barn-och utbildningsnämnden och socialnämnden. Det handlar om att båda nämnderna får en minskad budget om vardera sju miljoner kronor.
– Vi måste till exempel se över verksamheterna både vid gymnasieskolan och grundskolan och se vilka skolor som behövs i framtiden, menar Torsten Larsson.
En rejäl översyn av kommunens särskilda boenden och en eventuell centralisering till Vansbro, hemtjänsten och LSS-verksamheten är bara några exempel på förslag som nu ska nagelfaras för att hitta besparingar. Inom stödproduktion finns ett förslag att kommunen ska ta ut full täckningskostnad för VA-verksamheten.

– Det pågår också diskussioner med våra grannkommuner om samarbete inom olika verksamheter, säger Torsten Larsson.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade i tisdags innehållet i den strategiska planen, men fattade inga beslut utan lämnar nu planen vidare till kommunstyrelsen. Helt klart är det en väl åtstramad budget med stora besparingskrav på förvaltningen.
– Vi måste se till att verksamheterna bedrivs inom de ekonomiska ramarna, vilket ger oss en möjlighet till en mer långsiktig planering och marginaler att klara oförutsedda utgifter samt investeringar i framtiden, säger Torsten Larsson.

LEIF OLSSON
0281-713 43
leif.olsson@daladem.se

Mer läsning

Annons