Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Det bästa med fel är att de går att rätta till”

Annons

En översyn av taxorna är på gång.
Turbulensen runt brandskyddskontrollerna som genomförts i Vansbro kommun är förhoppningsvis på väg att bedarra.
Räddningschefen, Bo Lundberg, anser att det bästa med med fel är att de går att rätta till och det är vad som nu ska ske.

Skorstensfejarmästare Peter Ujvary och den förra räddningschefen i Vansbro har tagit fram förslaget till taxa för brandskyddskontroll och det är riktigt att det är politikerna i Vansbro kommun som fattat beslutet, säger Bo Lundberg.
Som tidningen nyligen berättat sades det tvååriga kontraktet med skorstensfejarmästare Peter Ujvary upp från den första mars.

En kvart räcker inte

- Det är kanske möjligt att en brandskyddskontroll kan ta 10-15 minuter, men ser jag till vad som ska ingå i en brandskyddskontroll, kan inte 10-15 minuter räcka långt, säger Bo Lundberg
Han berättar att syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand, ska den som utför kontrollen även påtala detta.
Anläggningar ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:
Sotbildning och beläggningar
Skador eller föränd-ringar av det tekniska utförandet
Temperaturförhållanden
Tryckförhållanden och täthet
Drift och skötsel.
Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna.

Alla delar av huset

Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som Räddningsverket har bestämt. Beroende på vilken anläggning man har och hur den används är intervallen två, fyra eller åtta år.
- När det gäller upphandlingen av tjänsten brandskyddskontrollant är det märkligt av Peter Ujvary att påstå, att han blivit förd bakom ljuset. Han måste väl ändå veta vad han lämnat anbud på, säger Bo Lundberg.
Han anser också att det är ett felaktigt påstående att det är kommunen som ska gå ut och informera om brandskyddskontrollerna, då det står klart och tydligt i upphandlingsunderlaget att ”entreprenören skall ge rådgivning och information till fastighetsägare i Vansbro kommun”.
I kommunen finns cirka 3 000-4000 fastigheter som omfattas av sotningsföreskrifter. Med det dataunderlag som togs fram vid upphandlingen av brandskyddskontroller, fanns det 2800 objekt som omfattas av brandskyddskontroll.

Halvtid borde räcka

Med dagens dataprogram finns det 1244 objekt som omfattas av kontrollfristen 2 år, 235 objekt som omfattas av kontrollfristen 4 år, 1263 objekt som omfattas av kontrollfristen 8 år, 615 fritidshusobjekt som omfattas av kontrollfristen 8 år.
- Totalt blir detta 3357 objekt, men de har olika kontrollfrister. Det är beräknat till att en 50 procent tjänst ska räcka enligt detta underlag, säger Bo Lundberg.
Han menar därför att det är svårt att förstå, att upphandlingsunderlaget inte var korrekt.

Taxa i relation till tid

Men nu har kommunen för avsikt att rätta till alla fel. En översyn av taxorna kommer att ske. Taxorna kommer att sättas i relation till den tid det tar att utföra en brandskyddskontroll.
- En information ska ges vad som skall utföras och vad som bör göras för att få ett så tryggt och säkert hem som möjligt, lovar räddningschefen Bo Lundberg.

Ser över fakturorna

När det gäller fakturorna för de brandskyddskontroller som utförts, och som många kommunbor reagerat starkt över, jobbar kommunen med att se vad som det går att göra rent juridiskt.
- Vi tror att vi ska kunna ge ett besked i nästa vecka, säger Bo Lundberg.
LEIF OLSSON
0281-713 43
leif.olsson@daladem.se

Mer läsning

Annons