Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Friskolans ekonomiska stabilitet kan inte garanteras”

/

Annons


Skolinspektionen har noterat en hel del brister nr man granskat verksamheten vid den fristende grundskolan Olympicaskolan i Skl.
Nu krver man att skolledningen fre den 19 mars redovisar vilka tgrder som vidtagits mot de brister som ptalats i verksamheten.
Den statliga tillsynsmyndigheten ser ven allvarligt p skolans ekonomiska situation.

Skolinspektionen har under hsten genomfrt inspektionen som utmynnat i en rapport. Det r frvrigt frsta tillsynen av skolan i Skl sedan den startade sin verksamhet 2006. Underlaget fr Skolinspektionens bedmning r dels dokument som huvudmannen har lmnat in till den statliga myndigheten, dels information som samlats in under ett besk p skolan den 8 och 9 oktober i r.

En trygg milj

Skolinspektionen bedmer att skolan erbjuder eleverna en trygg milj, vilket kan tillskrivas skolans goda arbete med vrdegrundsfrgor. Samtidigt slr man fast att det finns ett behov av en tydligare styrning och ledning av verksamheten. Man framhller bland annat att rektorn, som r ansvarig fr verksamheten, mste ha en samlad bild av hur skolan lyckats i frhllande till de nationella mlen. Det man ocks ser allvarligt p r att huvudmannens rsredovisningar terkommande visar p likviditetsproblem.

Ingen stabil ekonomi

I samtal man haft med rektorn, tillika fretrdare fr huvudmannen, framkommer att likviditetsproblem under tidigare r alltid lsts med tillflliga krediter. Skolans rektor har frklarat att likvidetetsproblemen orsakats av nyinvesteringar, men att balans i ekonomin intrffat runt rsskiftet. Skolinspektionen bedmer nd att skolan inte har en stabil ekonomi.

Fljande omrden inom verksamheten vid Olympicaskolan visar enligt Skolinspektionen sdana brister att de snarast mste tgrdas.

- Utvecklingssamtal genomfrs inte minst en gng per termin.

- Individuella utvecklingsplaner innehller varken sdana skriftliga omdmen som ska ing eller sdana tgrder som behvs fr att eleven ska kunna n mlen.

- tgrdsprogram har inte upprttats i enlighet med gllande bestmmelser.

- Likabehandlingsplanen uppfyller inte lagens krav.

- Skolan gr inte ngon systematisk uppfljning och utvrdering av elevernas kunskapsresultat i frhllande till de nationella mlen i rskurs 5 i samtliga mnen.

- Skolans kvalitetsredovisning upprttas inte rligen.

- Skolans ekonomiska stabilitet kan inte garanteras.

Omrden som r i behov av frbttringsinsatser:
- Lrarnas kontinuerliga uppfljning av elevernas kunskapsutveckling och resultat br frbttras s att de nationella mlen r utgngspunkt vid uppfljningen.

- Bedmningen av elevernas kunskaper br frbttras s at bedmning tydligt utgr frn de nationella mlen i kursplanerna.

- Skolan br tydliggra vilken funktion de nationella mlen att strva emot har s att de ligger till grund fr undervisningens inriktning.

- Skolan br utarbeta rutiner som skerstller att alla elever som har behov av srskilt std identifieras och att std ges.

- Kvaliteten p tgrdsprogrammen br frbttras.

- Kvalitetsarbetet br frbttras.

- Rektorns ansvarstagande fr verksamheten br frbttras.

Skolan hade vid inspektionsbesket i oktober totalt 64 elever frn frskoleklass och rskurserna ett till tta.
Tidningen skte under grdagen skolans ledning fr en kommentar utan att lyckas.

Mer läsning

Annons