Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Mikael Rosén (M) om folkomröstning: "Vi vill få fram vad dalfolket tycker"

"Vi vill få fram vad dalfolket tycker innan beslutet tas i riksdagen" säger Mikael Rosén (M) om M-kravet på folkomröstning om storregionfrågan i Landstinget Dalarna.

Annons

– Får man ihop tillräckligt med röster i en folkomröstning i Landstinget Dalarna måste frågan tas upp. Även om det är riksdagen som beslutar får folk ändå uttala sig i en fråga som berör landstinget och handlar om att sex landsting och länsstyrelser slås ihop, säger Mikael Rosén, ledamot i landstingsfullmäktige och oppositionsråd i Falu kommun.

LÄS MER: Torsten Larsson (KD): "Vi vill inte låsa oss vid sex regioner"

– Folk måste få uttrycka sin mening,  säger Mikael Rosén, (M) om M-kravet på folkomröstning i regionfrågan i landstinget.

Trots att det inte är landstinget som beslutar i storregionfrågan?

– Folk måste få uttrycka sin mening. Och landstinget måste i så fall uttala sig till riksdagen att vi inte vill ha någon sammanslagning av länen. Det blir som en slags remiss till folket. Om vi som parti skulle lägga en motion i landstingsfullmäktige om att genomföra en folkomröstning skulle det däremot krävas ett helt vanligt majoritetsbeslut.

Tror du på en Svealandsregion till 2019?

– Nej, inte som det ser ut i dag. Jag tror att regeringen tvingas komma med mer fullständiga förslag på hur de statliga myndigheterna ska organiseras och deras verksamhet. I dag är statens organisation alldeles bedrövlig. Men det räcker inte med "signaler" om en förändring.

Det absolut centrala är att staten måste organiseras om, betonar han.

– Ur ett dalaperspektiv är problement med regionbildningen att allt kan centraliseras till Västerås i Svealandsregionen. I Skåne och Västra Götaland fanns en gemensam syn på en massa saker redan innan men det finns inte här.

– Därför behöver vi diskutera sådana saker som kollektivtrafik. Skåne hade man gemensam tågtrafik "Pågatågen" redan innan.

Är det inte vad folk får ut av en organisation som är det viktiga, inte hur verksamheten är organiserad?

– Men organisationen kan drabba folk som att dalapolisen är knuten till Örebro och konsekvensen blivit att polisen inte fungerar i Dalarna. Och det drabbar folk.

LÄS MER: Nej till folkomröstning om regioner!

LÄS MER: "Skäms på er" sade Bo Brännström till Ulf Berg när de drabbade samman i storregionfrågan

Skärmdump från NSD 26/10 2016.

I NSD, Norrländska Socialdemokraten, berättar tidningen i en artikel att folkomröstning i regionfrågan är i mål. Norrbottens Sjukvårdsparti, NS, har samlat in de drygt 20300 namn som krävdes. Men landstingsrådet Maria Stenberg (S) är skeptisk till att det blir någon folkomröstning.

– Det första vi måste avgöra är om det är en fråga som lyder inom kommunallagen. Svaret är sannolikt nej. Det är inte vi som fattar beslutet om storregion utan riksdagen. Innan vi gör något annat måste vi reda ut detta juridiskt, säger hon.

Initiativtagaren Norrbottens sjukvårdsparti (NS) ser annorlundapå saken.

– Vi vill att norrbottningarna ska få säga sitt. Sedan föreslår vi att landstingsfullmäktige skickar en skrivelse till regering och riksdag där vi kräver att resultatet av folkomröstningen ska respekteras.

Maria Stenberg (S) är också osäker på när en eventuell folkomröstning kanske.

– Det är en jätteapparat att dra igång. Det är liksom inte bara att skicka in en lapp till landstinget utan vi ska ha valnämnder i varje kommun, röstlokaler och röstlängder ska tas fram. I Västerbotten hade man en liknande fråga. Då tog det 1,5 år från när man ville folkomrösta till att den blev av. Blir det något liknande för oss kan ett beslut redan vara fattat av riksdagen. Det blir en knepig situation, säger hon i NSD.

Ett folkinitiativ är ett initiativ från invånare i en kommun/landsting om en folkomröstning, säger Lena Langlet, vid sektionen för Demokrati och styrning vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting som redogör för reglerna som gäller för folkomröstning enligt kommunallagen.

– Om folkinitiativet leder till att tio procent av invånarna lämnar namnunderskrifter som kräver folkomröstning ska omröstningen godkännas av fullmäktige i kommunen/landstinget.

Om landstingsfullmäktige får in ett sådant initiativ ska man genomföra en folkomröstning om inte två tredjedelar av de deltagande fullmäktigeledamöterna röstar emot, säger hon.

– I beslutet ska tas hänsyn till om frågan som folkinitiativet gäller liggerinom den kommunala eller landstingskommunala kompetensen.

När politiska partier i fullmäktige lägger förslag i fullmäktige om att genomföra en folkomröstning är reglerna annorlunda. Då är det majoritetsbeslut som gäller, säger hon.

– Folkomröstningar är alltid rådgivande.

På nationell nivå finns ingen folkinitiativrätt. Där gäller majoritetsbeslut, säger hon.

I frågan om storregioner är det inte landstinget som fattar beslutetutan regering och riksdag. Ett landsting kan alltså hävda att frågan inte ligger inom den kommunala kompetensen?

– Ja i princip, men det har skett ett antal folkomröstningar som inte ligger inom den kommunala kompetensen til lexempel om trängselskatt, säger hon.

Mer läsning

Annons