Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

50-60 personer i Orsas skolor kan drabbas • Musikskoleverksamheten hotad

Annons

Två sparförslag för skolan i Orsa är klara. Åtgärderna är drastiska. 50-60 personer kan drabbas och musikskolans verksamhet åderlåts. 5,67 tjänster på instrumentalundervisningen avvecklas helt.
- Om man tar bort så många tjänster lägger man ner hela musikskolan, kommenterar rektorn Olle Moraeus.

Barn- och utbildningschefen i Orsa, Kent Henriksen har utrett en minskning av kostnaderna med sju procent, eller motsvarande 10 miljoner kronor. Två alternativa lösningar för det akuta ekonomiska läget 2008 och 2009 har nu tagits fram. Ett där målet uppfylls enligt uppdraget, dvs att nå budget i balans 2009, ett där budgetbalansen nås först 2010. Båda alternativen är kraftigt kännbara för verksamheten.

39 tjänster bort

Enligt första alternativet kommer det att krävas att drygt 39 tjänster tas bort från i första hand skolan. Det skulle innebära att mellan 50 och 60 personer berörs.
Förutom detta sänks ramarna för inköp av material och resor, introduktionsklassen för invandrarbarn senareläggs, sommarsimskolan avvecklas och vuxenutbildningen minskas eller avvecklas helt för att överföras till en gemensam gymnasieskola med Mora och Älvdalen. Dessutom ses ledningsorganisationen över för att ge en jämnare fördelning av ansvar och personalledning för rektorerna.

Når inte målet

Personalminskningen leder till behov av ett minskat antal ledare och resurser kan överföras till att avlasta resterande rektorer från administrativa uppgifter så att de kan fokusera på pedagogiken. Uppsägningstider gör att man inte når effekt av uppsägningarna förrän efter ett halvår. Därav det stora antalet tjänster som berörs.
I det förslaget når man balans i budget men når inte 10 miljonersmålet. Delårseffekten 2009 blir 6,4 miljoner och för 2010 15,4 miljoner.
I alternativ 2 nås budget i balans 2010. Antalet tjänster som berörs är då 21,7 vilket motsvarar 26-32 personer. Enligt det förslaget krävs en omfördelning från övriga nämnder med minst 3 miljoner kronor. Delårseffekten 2009 blir då 3,5 miljoner och helårseffekten 2010 blir 8,3 miljoner.

”Orealistiskt”

Kent Henriksen konstaterar att de verksamheter som Orsa kommun enligt lag är skyldiga att bedriva med ovanstående åtgärder åderlåtits i stor omfattning. Den lagenliga timplanen kan inte tillhandahållas vilket i sin tur påverkar möjligheten att uppnå skolans mål.
- Min bedömning är att förslag ett är orealistiskt att genomföra, säger Kent Henriksen.
För att kunna ge likvärdig undervisning enligt krav och regler är en omorganisation nödvändig även i förslag två. Kent Henriksen föreslår tre om- råden av vilka delar eller samtliga förslag på indragningar bör genomföras.
De är att instrumentundervisningen inom Musikskolan i Orsa avvecklas med 5,67 tjänster från läsåret 09/10 vilket skulle ge en effekt på strax under en miljon 2009 och 2,2 miljoner 2010. Vidare kan man spara 330000 kronor 2009 och 800000 kronor 2010 om Ungdomsgården Leif/Kulan läggs ned.
Arbetsmarknadsenheten skall minska sin ram för kostnader som bilersättning, bensin, reparation och underhåll med 170000 kronor och beslutet om en personaltäthet på 6 barn per tjänst inom barnomsorgen föreslås tas bort.

Inte lagstadgad

Kent Henriksen konstaterar också att det är grundskolan som får bära den stora bördan i arbetet, medan barnomsorgen berörs marginellt. Hårdast drabbas musikskolan, men det är ingen verksamhet som är lagstadgad.
- Nej, kommunal musikskola är frivillig. Nu hoppas vi på våra kloka politiker, säger Olle Moraeus.
Förslaget lämnas nu över till politikerna i barn- och utbildningsnämnden för beslut. På måndag håller Orsa kommun presskonferens om krispaketet.
BENGT OLDHAMMER
023-476 47 / 070-631 28 47
bengt.oldhammer@daladem.se

Mer läsning

Annons