Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Men länsstyrelsen kan inte bilda naturreservat förrän tidigast 2010

/
  • De röda prickarna är den lilla skogsareal som är skyddad i Älvdalens kommun nedanför fjällskogen. Bättring är dock på väg. 7000 hektar skog nedan fjällnära kommer att skyddas på Sveaskogs mark i Dalarna de närmaste åren i och med en uppgörelse mellan natu
  • Korsnäs snitslar för avverkning i rena naturskogar på Bergviks marker.FOTO: OLLE MANNINEN

Annons

Före 2010 kan länsstyrelsen inte bilda naturreservat vid Öresjön i Idre. Det skriver länsstyrelsen Dalarna i ett brev angående konflikten med den naturskog med höga naturvärden på Bergviks mark som är på väg att avverkas.

Skogen på Bergviks mark var på väg att avverkas trots att det är ett äldre tallskogsbestånd med höga naturvärden i form av ett hundratal förekomster av 11 rödlistade arter (växter och djur som har problem att överleva med dagens skogsbruk).
Arterna är knutna till det rika utbudet av gammal död tallved, som de behöver tillgång till även i framtiden för att överleva.

Stoppas tills vidare

Avverkningen är stoppad tills vidare. Detta sedan Naturskyddsföreningen i höstas slog larm om bolagets bristande hänsyn.
- Området har uppenbart höga naturvärden som i sig skulle kunna motivera bildande av ett naturreservat. Vissa delar uppvisar ett mer trivialt trädskikt, men likväl rika fynd av rödlistade arter på de tallågor och lumpstammar som finns, andra delar är av ren naturskogskaraktär, skriver Jemt Anna Eriksson och Lennart Bratt på länsstyrelsen.

Stora naturvärden

- Sett i ett större sammanhang utgör det aktuella avverkningsbeståndet en rest av den naturskog som haft en stor utbredning i området ända in i sen tid då ett flertal större hyggen har anlagts. De rester som återstår av naturskogen uppvisar ofta mycket höga naturvärden.
- I Öresjöbergets östra sluttning finns ännu ett större sammanhängande föga påverkat bestånd. Sammantaget utgör de kvarvarande naturskogsbestånden en betydande naturvårdstillgång, skriver länsstyrelsen vidare.

Särpräglade tallskogar

- Länsstyrelsen har tyvärr inte möjlighet att prioritera bildande av naturreservat för detta område. Länets reservatsbildande sker utifrån riktlinjer som har fastställts inom länets ”Strategi för formellt skydd av skog”. Detta innebär att den areal för formellt skogsskydd som länet har sig tilldelat fram till 2010 i princip redan är intecknad av andra skyddsvärda områden.

Övergripande planering

- Innan avverkning kommer till stånd bör en övergripande planering av traktens naturvärden ske med särskild hänsyn till de höga och särpräglade tallskogsbetingade värdena. Planläggningen skulle med fördel kunna företas i samråd med länsstyrelsen och skogsstyrelsen och eventuellt utgöra grunden till framtagande av en ekologisk landskapsplan för området. Närbelägna värdetrakter för tallskog samt Sveaskogs planerade ekopark Tranuberget skulle ytterligare borga för naturvårdsnyttan av en sådan planering, avslutar länsstyrelsen sin ganska långa skrivelse.

BENGT OLDHAMMER
023-476 47 / 070-631 28 47
bengt.oldhammer@daladem.se

Mer läsning

Annons