Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bybor protesterar mot kraftigt överskridna gränsvärden

Annons

Det finns olja kvar i betongen i en gammal smörjgrop i Sågen.
Men det är inget hinder för planerna på att bygga 60 lägenheter där.
Det säger företaget Grundvattenteknik som tagit prover i Sågenområdet.
Både bysamfälligheten och enskilda vikarbybor protesterar mot detta.

Byggbolaget Karl Hedin har gett Grundvattenteknik uppdraget att före byggstarten undersöka om det finns giftiga ämnen i Sågen.
- Resultatet av provtagningen ger enligt min bedömning inte anledning att ändra planerna, säger Erland Fernerud, Grundvattensteknik.
De åtgärder som redan är planerade är tillräckliga, menar han.

Hittade olja

Resterna av de tidigare byggnaderna i Sågen ska täckas med jordmassor som blir över när fjärrvärmeledningarna dras i Vikarbyn.
Det är smörjgropen i en tidigare garagebyggnad som har undersökts. Där hittade man olja i betongen.
- Det är viss, men måttlig förekomst av tyngre oljefraktioner. Halten är totalt 20 gram/kilo betong, vilket inte är förvånande eftersom fordon har stått på plattan, skriver Grundvattenteknik i sin rapport.
Mats Henriks är ordförande i Vikarby samfällighetsförening.
- Vi konstaterar att gränsvärdet för mineralolja överskrids med 40 gånger, samt att Naturvårdsverkets riktvärden för för-orenad mark vad avser alifater (oljefraktioner) överskrids med cirka 200 gånger, skriver han till länsstyrelsen.

”Högriskdeponering”

Perols Ulla Gudmundsson,Claes Hagström, Bo Lodin och Lisbeth Rydell Jax har tidigare protesterat mot bostadsbygget i Sågen. De har nu skickat en skrivelse till länsstyrelsen med liknande argument som Mats Henriks.
- Ett uttryck för oljeföroreningars farlighet är att massa med högre halt än 500 milligram per kilo av sådana föroreningar inte får deponeras på vanligt sätt utan endast blir föremål för så kallad högriskdeponering, skriver de.
Det går heller inte att vara säker på att olja inte har spridits från smörjgropen, påpekar de fyra vikarbyborna vidare.
- Provtagningsresultaten styrker vår uppfattning att Sågenområdet av en rad skäl är olämpligt som bostadsmark, skriver de till länsstyrelsen.

BIRGIT NILSES GRÖNDAHL
023-476 43
birgit.grondahl@daladem.se

Mer läsning

Annons