Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

”Omtanke och stöd i livets svåraste stunder måste få ta tid”

Annons

Anställda på Prästskogen avdelning fyra kommer nu med ett eget sparförslag. De menar att kommunens sparförslag ”är bräckligt då behovet av extra personal ökar och antal vårdbehövande snabbt kan öka”.
De menar också att omtanke och stöd i livets svåraste stunder måste få ta tid.

Skrivelsen kom till kommunen i går och är undertecknad av tio anställa på fyran på Prästskogen. De har förståelse för att kommunens ekonomiska situation behöver ses över.
- Vi ser dock att det sparförslag som föreslagits för vår avdelning blir svårt att hålla eftersom vårdtyngden kan vara väldigt varierande. Det är svårt att jämföra oss med andra kommuner då sköterskeorganisation och lokalernas beskaffenhet med enkelrum och tvåsalar kan se annorlunda ut.
- Vi kan med mycket kort varsel få in patienter. Detta kan medföra att vi snabbt måste byta rum för våra boende. Lasarettsplatser är som alla vet dyra, därför måste vi alltid kunna ta emot medicinskt färdigbehandlade patienter snabbt.
Med nuvarande personal har man klarat detta. Det har inte krävts extra personal vid vård i livets slutskede eller då boende varit oroliga eller ångestfyllda. Dessutom läggs mycket tid ner på att så fort som möjligt rehabilitera boende för att de snabbt ska kunna återgå hem eller till annan boende.
- Att visa de boendes anhöriga omtanke och stöd i livets svåraste stunder är för oss en självklarhet som måste få ta tid.

Fyrans sparförslag

Det sparförslag som de anställda nu skickat till ansvariga politiker är i korthet följande:
• Flytta fyran från äldrecenters verksamhet till att återgå under Prästskogens tak. Kontakt och samarbete mellan Prästskogens enhetschef, assistent och de anställda kan då effektiviseras.
• I och med detta kan personalen med kort varsel och utan dröjsmål användas som vikarieresurs på övriga avdelningar på Prästskogen, när verksamheten så tillåter. På detta sätt kan en varierande beläggning lösas på ett flexibelt sätt.
• En del av enhetscheftjänsten på äldrecenter kan då sparas in och assistenttid kan enkelt återbördas till Prästskogen.
Brevet avslutas med hopp om ändring mot en minskning av nuvarande personal.
- Vi ber er vänligen beakta vårt sparförslag. En glad personal gör ett bra arbete för alla kommuninvånares bästa.
BENGT OLDHAMMER
023-476 47 / 070-631 28 47
bengt.oldhammer@daladem.se

Mer läsning

Annons