Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rättviks tionde naturreservat

Annons

Rättviks kommun har fått ett nytt naturreservat.
Risröd, även känt som Råbergsängarna, är kommunens tionde och ligger endast en halvmil från centralorten.
- Området är av europeiskt intresse tack vare guckuskon, säger naturskyddshandläggare Jonas Bergstedt.

Han förberedde länsstyrelsens beslut att utse Risröd till naturreservat. Rent formellt är frågan inte helt klar än. Det 61 hektar stora området strax norr om återvinningscentralen Drafsån och motocrossbanan öster om Rättviks samhälle rör 30 fastighetsägare.
- Det finns en liten gråzon än men det är inget som pekar på nåt överklagande, säger Jonas Bergstedt.
Därmed blir Risröd det tionde naturreservatet i Rättvik. Orsaken är den rikliga förekomsten av orkidéen guckusko.

5 000 plant

- Det är en av de största, om inte den största, lokalen för guckusko i länet med i medeltal 5 000 plant varav cirka 2 500 blommar
- Området har varit känt för det sedan början av 1900-talet. Det har funnits planer för naturreservat där sedan 1970-talet men det har saknats pengar, berättar Jonas Bergstedt.
Sen aktualiserades frågan starkt då området ingår i Natura 2000, EU:s nätverk av skyddsvärd natur.
- Guckusko är ovanlig i Sverige men ännu mera ovanlig i Europa.

För slåtter

Fram tills för 100 år sedan användes Risröd av Nedre Gärdsjö by för slåtter.
Under förberedelsearbetet för naturreservatet framkom att området kallades för Risrödsängarna förr och inte Råbergsängarna, som det ofta sägs.
- Det tog vi fasta på. De andra ängarna ligger närmare Råbergsklacken.

Fler arter

Risröd har mest granskog och lite tall och björk. Tack vare kalkpåverkad morän, som genomströmmas av mycket vatten är området mycket bördigt.
Förutom guckusko finns ytterligare ett 10-tal orkidéearter där. Bland annat brudsporre, korallrot, grönkulla, skogsknipprot, spindelblomster och skogsfru, som är den ovanligaste av orkidéerna och den enda rödlistade och därför upptagen på nationella listan över hotade arter.

Invigning i juni

Dessutom finns en del rödlistade svampar i området.
Invigning av naturreservatet Risröd planeras till helgen 14-15 juni då guckuskon blommar.
Än är dock inte allt klart.
- Området där guckuskon växer utgör cirka tio hektar av hela reservatet. Just där ska vi bygga en spångad led. Vi ska också ordna en mindre bilparkering, säger Jonas Bergstedt.


HANS BLOOM

Mer läsning

Annons