Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Slipper betala särskild avgift

Annons

Socialnämnden i Rättvik beslutade 10 augusti 2006 att bifalla en ansökan i form av särskilt boende - demensboende. På grund av resursbrist blev kvinnan inte erbjuden att flytta in förrän i juni 2007.
För detta har länsstyrelsen krävt en särskild avgift om drygt 40 000 kronor i månaden.

Den exakta summan är 41 667 kronor per månad samt en avgift på 25 procent perioden augusti till juni. Alltså en summa i halvmiljonersklassen.
Rättviks kommun motsatte sig yrkandet om särskild avgift.
Länsrätten avslog länsstyrelsens ansökan i februari i år. I början av december kom en dom från kammarrätten dit ärendet överklagats.

Kammarrätten

Kammararätten finner “att det beviljade biståndet har handlagts inom skälig tid och att det saknas grund för att ålägga Rättviks kommun att betala särskild avgift”.
Kammarrätten avslår överklagandet med andra ord.
Länsstyrelsen anser att den person det gäller förvisso redan hade en plats i en annan kommun, men ville flytta till Rättvik och även hade full rätt till det.
- En person som har fått sina anökan beviljad men är bosatt i en annan kommun skall betraktas som om den enskilde var bosatt i kommunen, menar länsstyrelsen.
Länsstyrelsen “anser att underlåtenheten att verkställa beslutet är allvarligt” och att kommunen borde ha planerat för fortsatta insatser för henne i ett tidigt skede.
- Det är rimligt att det i vissa fall tar tid att planera och förbereda verkställighet av ett beslut om särskilt boende. Väntetiden om tio månader är en orimligt lång väntetid, menar länsstyrelsen som därför ville ha sanktionsavgift redan från augusti till och med juni.

Kommunens inställning

Kommunens linje var att kvinnan redan hade plats i annan kommun och att hon kunde vänta där tills det blev en ledig plats i Rättvik. Behovet av demensplatser har varit stort i Rättvik och därför beslutade fullmäktige i budget för 2007 att satsa på sju nya platser vid Prästskogens särskilda boende.
- Att färdigställa de nya platserna samt rekrytera ny personal tar tid och detta är orsaken till att det inte erbjudits plats tidigare. Rättviks kommuns uppfattning är att kommunen på ett aktivit stätt försökt lösa platsbristen som funnits.
Orsaken till flytten till Rättvik var aktualiserad av kvinnans barn som ville att hon skulle bo i samma kommun som dem.
BENGT OLDHAMMER
023-476 47 / 070-631 28 47
bengt.oldhammer@daladem.se

Mer läsning

Annons