Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Skogsinventerare oroad över den biologiska mångfalden

Annons

Miljöpolitiken har misslyckats med att skydda skogen. Avverkningstrycket är hårt och den värdefulla gammelskogen riskerar att försvinna tillsammans med många arter.

Rolf Lundqvist från Enviken norr om Falun var med och inventerade urskogen redan 1979. Tyvärr är behovet av skogsskydd idag större än någonsin.
-Idag har vi mer skyddad skog, men för 40 år sedan hade vi fler habitat. Vi ser att många arter faller. Det som är riktigt oroande är att tidigare vanliga arter nu börjar tappa i antal.

Fler gammal skog på 1960-talet

På 60-talet när Rolfs skogsintresse vaknade, fanns knappt några naturreservat. Men jämfört med idag fanns mycket mer gammal skog. Minskningen beror på ytterligare 40 år av intensivt skogsbruk. Gammelskogen börjar helt enkelt ta slut.
- Bland fåglarna märks det speciellt hos stannfåglarna. Flyttfåglarna är ju inte beroende av samma skog hela året. Förr kunde man se skogsmesar i flock, så kallade "meståg", det ser man aldrig idag.
Vi ses i kyrkoskogen Prostparken i Svärdsjö för att jag ska få se en riktig skog. Här finns tallar på nära 500 år. Rolf pekar uppåt och visar hur tallarnas kronor kryper uppåt och stammarna blir grövre när träden blir gamla.
- Du kan se på en tall om den är gammal eller ung beroende på var grenarna börjar på stammen. Börjar de högt upp är den gammal.
Ovanför oss är det fullt av hål i de gamla tallarna. Rolf berättar att det är spillkråka, vår största hackspett, som gjort hålen. Spillkråkan utnyttjar att vedsvampen tallticka växer på gamla tallstammar. Svampen mjukar upp den annars hårda barken.

Rödlistad

Talltickan är en så kallad signalart, som signalerar att här kan det finnas andra, rödlistade, arter i närheten. Och ovanför våra huvuden trummar just en sådan rödlistad fågel - en mindre hackspett. Rödlistade arter är sällsynta arter som är hotade på olika sätt, vissa akut hotade, andra bara missgynnade.
Prostparken kan beskrivas som en åsbarrskog. Det är en av de skogstyper som blir allt sällsyntare idag på grund av avverkningstakten. Prostparken är också vad Rolf Lundqvist skulle kalla en riktig skog.
- I skogslandet Sverige så känner man idag inte igen en riktig skog. Det beror på att folk inte längre är i skogen som förr. En riktig skog är inte bara träd, det är alla arter i skogen.

Starkt oroad

Artur Larsson, skogsansvarig på Artdatabanken på Sveriges Lantbruksuniversitet är starkt oroad över utvecklingen i skogen:
-Det som inte skyddas idag faller för yxan. Jag har tittat på vad som avverkningsanmäls hos skogsstyrelsen. De är skogar med flerhundraåriga träd som fälls idag. De finns ju bara de kvar att hugga, resten står på tillväxt.
Det här får konsekvenser för den biologiska mångfalden.
- Om vi inte slutar avverka den gamla skog som finns kvar kommer vi bara ha de sällsynta arterna i reservat i några få procent av skogen. Några arter kommer att försvinna helt. De finns vissa vi letar efter men som vi inte hittar längre, säger Artur Larsson.

KLARA ERIKSSON

Annons