Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Omtvistad stenpir i Östra Sveten blir kvar

Annons

Varken kammarrätt eller regeringsrätt ger ett par med fastighet i Årängen prövningstillstånd i en tvist om en stenpir. Därmed står en dom i länsrätten i Dalarna fast. Paret har inte fått något gehör i en gammal tvist om stenpir som byggts vid deras tomtgräns.
Tvisten började redan sommaren 1999 och i och med att regeringsrätten avslagit en prövning så är slutpunkten nådd.

Tvisten dök för första gången upp på miljö- och byggnadsnämndens bord den 12 juli 1999. Beslut i nämnden gick inte den väg som paret önskade.
Strandskyddsprövning var inte tillämpbar för utbyggnaden av piren. Bygglov krävs inte för en enkel stenpir och det bad som finns i anslutning är inte att betrakta som ett friluftsbad. Inte i plan- och bygglagens mening enligt miljö- och byggnadsnämnden.
I och med det beslutet började rättsprocessen som skulle ta nästan tio år.
Hos länsstyrelsen klagade paret på att piren skulle flyttas av hygieniska skäl och av säkerhetsskäl. Paret ville att badet inte skulle anses vara en allmän badplats.
De som anlagt piren skulle på egen bekostnad ta bort den. Dessutom skulle paret ha ersättning för det "onödiga arbete" man tvingats till. Plus att man krävde ersättning för indirekta kostnader och såväl fysik som psykiskt lidande.
Paret krävde också att länsstyrelsen i Dalarna skulle beröva Smedjebackens kommun delegationen av det tillsynsansvar som man ansåg att kommunen brustit i.
Länsstyrelsen ansåg inte att det fanns skäl att ändra kommunens beslut och avslog överklagandet. En enkel stenpir kräver inget bygglov. Utanför detaljplanen är inte plan- och bygglagen tillämplig för att få bort pir med tillhörande träbrygga.
Inte heller miljöbalken kan åberopas då piren inte inverkar varken på allmänhetens tillträde eller är menligt för växt eller djurliv.
Det är inte heller tillståndspliktig "vattenverksamhet" enligt länsstyrelsens mening. Det finns inte heller grund för att besluta om att piren ska tas bort på anläggarnas bekostnad. Inte heller grund för att återkalla kommunens tillsynsansvar.
Efter detta har kammarrätten i Sundsvall nekat att ta upp målet. Mål tas bara upp om de är viktiga för vidare rättstillämpning eller synnerliga skäl för det.
Nu har också regeringsrätten, som är högsta instans inom förvaltningsrätt, kommit till samma slutsats som kammarrätten i Sundsvall.

CHRISTER NYMAN
0240-712 22
christer.nyman@daladem.se

Mer läsning

Annons