Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Nya pengar från MSB förverkligar skyddsvallen runt Vansbro

Redan 2013 beviljade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Vansbro kommun nästan 12 miljoner kronor i bidrag för att bygga en vall som ska skydda mot översvämningar i centralaVansbro. Kompletterande undersökningar visade senare att vallen skulle bli dyrare än man först trott, vilket har försenat bygget. I förra veckan stod det klart att MSB går in med ytterligare 6 miljoner kronor.

Annons

Efter den sträckade linjen är det tänkt att skyddsvallen ska byggas.

Nu återstår det förVansbro kommun att hitta finansiering för de fyra miljoner kronor som i dagsläget saknas. Kommunen tror på byggstart nästa år.

Om detskulle bli mycket höga flöden i Västerdalälven och Vanån så kan det innebära dramatiska konsekvenser för Vansbro tätort, som ligger mitt där de två vattendragen möts. Om ett så kallat ”100-årsflöde” uppstår, alltså ett flöde som statistiskt sett i genomsnitt uppstår en gång på 100 år, så kommer en stor del av Vansbro tätort att översvämmas.

Det i sin tur innebär att anläggningar som är viktiga för att samhället ska fungera kan slås ut, liksom att gator,näringsverksamhet och bostäder översvämmas. Den här risken innebär också i dagsläget stora restriktioner kring bland annat nybyggnation i samhället.

När MSB för några år sedan kartlade översvämningsriskerna i landet, så pekades Vansbro ut som ett av 18 områden i Sverige med en betydande översvämningsrisk. Med hänvisning till de skador och konsekvenser som kan uppstå vid en översvämning, har det visat sig att det samhällsekonomiskt bästa är att bygga en skyddsvall− även då den beräknas kosta cirka 30 miljoner kronor.

Bidragen från MSB innebär att Vansbro kommun får cirka 60 procentav kostnaden för skyddsvallen betald med statsbidrag.

− Totalt får vi drygt 18 miljoner kronor från MSB, och kommunens andel är cirka 12 miljoner. Nuåterstår det för oss att hitta finansiering för de återstående cirka 4 miljonerna., säger Thomas Carlsson, samhällsbyggnadschef.

– Fullmäktige harnämligen sedan tidigare beslutat om medfinansiering med cirka 8 miljoner. Jag och ekonomichefen håller på att titta på hur de fyra miljonerna ska finansieras. Som det ser ut nu så hoppas och tror vi på en byggstart för vallen under nästa år, fortsätter Thomas Carlsson.

Mer läsning

Annons