Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

De vill skapa jättelikt "skogsrike" – tre kommuner påverkas

I skogslandskapet mellan Borlänge, Gagnefs och Ludvika kommuner ligger Gyllbergens naturreservat.
Naturföreningar i de tre kommunerna vill att Gyllbergens Skogsrike skapas av Gyllbergsreservatet och ett stort skogsområde runtomkring.

Föreningarna är naturskyddsföreningarna i de tre kommunerna tillsammans med Skogsriskan och Tunabygdens fågelklubb.

– Vi har engagerat oss för ökat skydd och hänsynstagande när det gäller skogsbruket. Tio procent av skogsarealen är skyddad inom det här området. Men målsättningen man pratar om i dag är 15-20 procent för att klara de långsiktiga kraven där alla djur, växter och lavar kan överleva, säger Pelle Florell, ordförande i Gagnefs naturskyddsförening.

Den planerade vindkraftpark vid Orrberget är ett annat hot som föreningarna ser mot naturvärdena.

– Orrberget är synnerligen värdefullt. Vi har sökt prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen. Vi kör det ända in i kaklet för det är en samvetsfråga, säger Anders Janols.

Gyllbergsreservatet är 1700 hektar stort. Gyllbergens Skogsrike som föreningarna siktar på skulle bli ett område på totalt 30- 40 000 hektar.

– Gyllbergen är ett lågfjällsområde med gles tallskog, myrar och sjöar. Det är ett vildmarksområde där Borlänge och Ludvika sen länge haft friluftsaktiviteter. Borlänge kommun har ett ledsystem med skidspår på vintern som utnyttjas speciellt så här års, säger Pelle Florell.

Gyllbergsreservatet är utpekat som riksintresse för friluftslivet och som Natura 2000-område, som EU kräver att Sverige skyddar.

Samtidigt som naturföreningarna lanserat förslaget om Gyllbergen Skogsrike för kommunerna har regeringen beslutat att Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelserna ska starta ett arbete med att utveckla gröna infrastrukturer.

Det går ut på att skapa större sammanhängande gröna områden med "korridorer" som binder ihop dem.

Naturföreningarna ser här ett gyllene tillfälle för deras tanke om skogsriket.

De stora skogsägarna runt Gyllbergen är Bergviks skog och kyrkan. En del av skogen är kommunalt ägd. Det finns även många små privata skogsägare särskilt i Gagnefs kommun.

Naturreservat och biotopskyddade områden har det starkaste skyddet. Då köper samhället in marken och det skrivs avtal som gäller för all framtid. Det finns även mer begränsade naturvårdsavtal med skogsägare som oftast gäller i 50 år.

Men höga skogspriser gör att det blir väldigt dyra affärer för länsstyrelse eller kommuner att köpa mark.

Därför hoppas föreningarna mest på att målet om ökat skydd kan nås genom samarbete mellan myndigheter, skogsägare och föreningar.

– Man kan få mycket större effekt med samarbete. Vi har haft flera möten med representanter för myndigheter och skogsägare. Alla håller i princip med oss. Skogsägare ser först till ekonomin, men många är samarbetsvilliga på ett helt annat sätt än för 20 år sen, säger Pelle Florell.