Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Allt börjar med bra lärare

Annons

Bristen på behöriga lärare ökar för varje år. Vi har stora pensionsavgångar som väntar de närmaste åren. Bara i Avesta kommer var nionde lärare att gå i pension inom en femårsperiod, många är speciallärare. I våra förskolor och skolor arbetar alltfler yngre som obehöriga lärare.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, rapporterar samtidigt om att fram till år 2027 kommer antalet barn och elever i förskole- grundskole- och gymnasieålder öka med nästan 350 000 personer, vilket medför att fler förskolor och skolor behöver byggas. Prognosen är att 80 000 lärare kommer att saknas år 2035 i landet.

Varje kommun måste arbeta strategiskt för att säkerhetsställa att kvalitén i förskolan och skolan inte försämras. Att ha en rekryteringstrategi är en del i att lyckas. De kommuner som har en tydlig plan för arbetet med de två avgörande faktorerna - god löneutveckling och bra arbetsmiljö - kommer att ha bäst förutsättningar för att rekrytera flest behöriga lärare och samtidigt behålla de redan anställda.

2017 togs ett beslut i bildningsstyrelsen att Avesta skulle vara en av Sveriges 20 bästa skolkommuner. Nu kan vi läsa i Mål och Budget 2019–2021 att vi skall sträva efter att vara en ledande förskole- och skolkommun. Ett mål som känns onåbart då resurserna blir allt stramare. Många undrar över målet, och hur vi ska nå dit. Med minskade resurser och sämre förutsättningar ökar arbetsbelastningen och sjukskrivningarna. Enligt Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning ”Lärare utanför yrket” (2017) är arbetsmiljön den vanligaste anledningen som lärare uppger till varför de lämnar yrket.

Tillgången på legitimerade lärare på förskolor, fritidshem och skolor varierar kraftigt vilket medför bristande undervisningskvalitet.

I Avesta har andelen behöriga lärare i grundskolan ökat de senaste fem åren till 59% vilket är positivt. Men det är långt kvar tills vi når snittet i Sverige som är 70,5% (okt-18). Vi kan bara hoppas att siffran stiger när årets siffror från Skolverket presenteras. En sammanställning som bildningsförvaltningen gjort under hösten visar dock att flera förskolor, skolor och fritidshem har svårt att tillsätta alla tjänster med legitimerade lärare.

I augusti publicerades en undersökning från SIFO som gått ut till föräldrar, 95% svarade att det är viktigt eller mycket viktigt att behöriga lärare undervisar deras barn.

Vi vet att bildningsförvaltningen arbetar strategiskt för att rekrytera nya lärare till kommunen med satsningar som Läraraspirant inom skolan och Studentanställning inom förskolan. Det betyder att man studerar till lärare vid högskolan Dalarna och samtidigt arbetar i Avesta Kommun.

Men det räcker inte med några enstaka platser för att täcka behovet som redan finns. Vi måste tänka större och våga gå före, vilket några kommuner redan gjort genom olika anställningsförmåner.

Vi vill att kommunen inför semesterväxling för lärare med semestertjänst och ett avtal som erbjuder äldre lärare 80-90-100. Vi vill att lärare i förskoleklass anställs på samma anställningsavtal som alla lärare i skolan, bilaga M.

Lärarförbundets medlemmar och styrelse vill se tydliga och konkreta handlingsplaner på hur Avestas politiker, resultatenhetschefer och personalenheten arbetar framöver med rekrytering av nya lärare, men också hur de tar ett krafttag för att behålla alla duktiga lärare som redan är anställda.

Tillsammans ska vi arbeta för en bättre arbetsmiljö och ett attraktivare Avesta.

Vi vet att allt börjar med bra lärare!

AnnaSofia Tillenius, ordförande Lärarförbundet Avesta

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips