Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Är hållbar elenergiproduktion hållbar på riktigt?

Under rubriken "Vindkraftens klimatnytta måste vägas in i besluten", finns inga tveksamheter till vindkraftens fortsatta utbyggnad i Sverige och i Dalarna.

Artikeln är undertecknad av den profilerade miljökämpen Anders Wijkman samt tunga namn inom vindkraftslobbyn och vindkraftsindustrin. Syftet är att övertyga kommunala och regionala beslutsfattare att mer vindkraft är det bästa energialternativet för Dalarna och världen.

På DN Debatt (den 24 maj) är det framförallt forskare inom energisystem på Chalmers som skriver om möjligheterna att forma ett fossilfritt energisystem; "Kärnkraften inte nödvändig för ett fossilfritt Sverige". I denna artikel handlar det om möjligheterna att få balans i energisystemet, huvudsakligen utan att använda kärnkraft. Den Gordiska knuten handlar om att få ihop intermittent elproduktion (främst från vind och sol), och teknik för lagring och flexibilitet. Många med mig ser fram mot ett sådant system men ska det bli trovärdigt måste även baksidorna  belysas på ett vederhäftigt sätt.

Vilka är då baksidorna? I korthet krävs enorma mängder fossilenergi för att bygga dessa vind- och solkraftsparker. För vindkraftsparker krävs stål, betong, ett omfattande vägsystem, ny kraftledningskapacitet som några exempel. Det krävs också vissa typer av mineraler, det vill säga omfattande gruvbrytning, för att överhuvudtaget kunna etablera den fossilfria energin. I ett av världens största vindkraftsprojekt, i Markbygden utanför Piteå, planerades inledningsvis att bygga 450 kilometer ny väg på jungfruliga marker. Självklart har ett ingrepp av denna dignitet stor påverkan på ekosystemen.

Vad är det då som påverkas i våra ekosystem när vi genomför projekt typ Markbygden-projektet? Ett axplock är processer relaterade till ekosystemtjänster och biologisk mångfald som är de mest framträdande; cirkulation av näringsämnen, vatten- och luftrening, fotosyntes, pollinering, syreproduktion, fröspridning, naturliga skadedjursbekämpare, skydd mot skadlig kosmisk strålning, mikroorganismers reningsfunktion, nybildning av jord, reglering av atmosfärens kemiska sammansättning via organismerna i biosfären, mediciner, nedbrytning av avfall, stabilt klimat samt reduktion av olika typer av habitat.

Tyvärr finns det ännu flera exempel som är viktiga att kunna hantera för att minimera klimatförändringarnas effekter. Inte en enda rad om dessa baksidor i de två artiklarna. Självklart ska vi använda all tänkbar teknik för balans i energisystemet men utan att se helheten kommer vi varken att klara våra 16 miljökvalitetsmål – som vi redan misslyckats med - eller FN:s 2030 mål. Värnar vi inte de grundläggande livsvävsutmaningarna har vi inte heller någon nytta av den fossilfria energin.

Ulf Svensson, 

utredde den storskaliga vindkraftens transportutmnaningar för Energimyndigheten och Trafikverket tillsamman med Matts Lundin

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips