Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Avvisa förslaget till detaljplan för Uvbergsviken

Den 10 december 2019 skall Borlänge kommunfullmäktige rösta om ett förslag till detaljplan för byggande av bostäder vid Uvbergsviken. Enligt uppgift är det förslag som nu läggs på bordet inte förändrat i förhållande till det förslag som i juni 2018 återremitterades av kommunfullmäktige.

Det aktuella området vi Uvbergsviken är av många omvittnat som en unik natur- och kulturmiljö med stor betydelse för friluftsliv och rekreation. Dessa värden är inte bara viktiga för de närboende utan också för de många människor som söker sig till denna ”stadslunga” för naturupplevelsen och för att idka olika former av friluftsliv.

Det finns ett starkt motstånd mot förslaget till detaljplan bland Torsångsborna och bland personer med anknytning till bygden. Kampanjen ”Rädda Uvbergsviken” har till dags dato samlat över 2 000 namnunderskrifter i protest mot förslaget. Invändningarna mot förslaget formulerades senast med eftertryck av deltagarna på ett välbesökt (nära 100 personer) informationsmöte den 26 november 2019 som kommunen bjudit in till.

Det föreslagna bostadsbyggande kommer att kraftigt och oåterkalleligen begränsa områdets natur- och kulturvärden samt betydelse för friluftsliv och rekreation. Utredningen säger sig vilja ”bevara områdets naturvärden och rekreativa värden” men dess konkreta förslag innebär raka motsatsen.

Nedan sammanfattas de frågetecken och den oro som vi uppfattar ligger till grund för det omfattande motståndet till förslaget.

- Förslaget innebär att strandskyddet inskränks. Utredningen motiverar inskränkningen i strandskyddet med att bostäder behövs i Torsång och det inte finns någon annan plats att bygga på. Att det inte finns annan plats har inte visats i utredningen och är uppenbart felaktigt. Därmed faller motivet till avsteg från strandskyddet.

- I utredningen hävdas att ”Placeringen av bostäder tar stor hänsyn till strandskyddets syften och områdets rekreations- och naturvärden”. I verkligheten innebär placeringen av bostäderna att man skapar en barriär och kraftigt försämrar tillgängligheten till resterna av badplatsen och Hagudden.

- Inslaget av trevåningshus enligt förslaget skulle medföra en skarpt ändrad karaktär på miljön.

- Kommunen har redan tidigare (utan fastställd detaljplan) lagt ner VA-ledningar i området och framhåller detta som ett argument för att bostäder skall byggas här. Detta är naturligtvis ett helt bakvänt resonemang och riskerar att allvarligt skada tilltron till en demokratisk byggplaneringsprocess.

- In- och utfart till de nya bostäderna (och för badplatsen) skapar en farlig trafikmiljö. Trafikökningen blir betydande och sikten mot Ornäs är mycket begränsad på grund av ett näraliggande backkrön.

Det starka motståndet mot aktuellt förslaget till detaljplan är mot denna bakgrund inte förvånande. Vår uppmaning till Borlänge kommun är – Tänk om och behåll och utveckla denna oersättliga "stadslunga" för hela kommunen!

Lägg aktuellt detaljplaneförslag åt sidan och gör en förutsättningslös utredning av hur stort det ökade behovet av bostäder i Torsång är och hur detta kan tillgodoses - Alternativ finns!

Torsångs Hembygdsförening

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips