Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: EBO-lagen motverkar en rättvis fördelning av nyanlända

Nyligen beslutade en enig gymnasie-och arbetsmarknadsnämnd på Socialdemokraternas initiativ, att justera det antal flyktingar som kommunplaceras i Borlänge till noll.

De som skulle ha kommit till oss kunde i stället Älvdalen ta emot, för där befanns antalet nyanlända motsvara inte bara tillgång på bostäder och utbildningsplatser utan också framtida arbetskraftsbehov.

I Borlänge finns inga lediga lägenheter och det är kö till SFI och andra insatser som är nödvändiga för att integrationen ska funka. Borlänge har under lång tid fått ta ansvar för större andel av Sveriges flyktingmottagning än vad som är rättvist.

Borlänge har under lång tid fått ta ansvar för större andel av Sveriges flyktingmottagning än vad som är rättvist

Nya mer rättvisa system har införts för sent och fungerar för dåligt. Resultatet är att vår kapacitet att integrera fler nyanlända är starkt begränsad. Trots det, väntas ändå uppåt 200 nyanlända till kommunen under året. Den prognosen har kommunen i dag mycket begränsade möjligheter att påverka. Den bygger nämligen på anhöriginvandring och nuvarande tillämpning av Lagen om eget boende, EBO, som ger nyanlända som ordnar eget boende rätt att bosätta sig i vilken kommun de vill.

EBO-lagen motverkar en rättvis fördelning av nyanlända som tar hänsyn till kommunernas möjlighet att erbjuda de som kommer till Sverige en snabb integration. EBO-lagen är en av de främsta orsakerna till den djupa segregation och trångboddhet som växt fram i Borlänge och många andra kommuner.

Vi socialdemokrater har länge drivit på för att riva upp lagen. Fram tills nu har vi mött ett hårdnackat motstånd från de borgerliga partierna och MP. Orsakerna har varit en kombination av missriktad välvilja och att borgerligt styrda kommuner varit nöjda med att slippa bygga hyresrätter, en förutsättning för att vara med och dela på ansvaret för integrationen av flyktingar. Men i det nya regeringssamarbetet fick Socialdemokraterna med sig övriga partier på en förändring.

Efter årsskiftet införs möjligheten att undanta segregerade områden från EBO. Borlänge bör inte tveka en sekund att undanta Tjärna ängar och Jakobsgårdarna så snart som möjligt.

Därtill bör Tunabyggen se över sina regler så att de på bästa sätt motverkar otillåten vidareuthyrning. Många boende i dessa områden uppger en oklarhet över vilka som bor i vissa lägenheter och en spiral av vidareuthyrning inverkar negativt på tryggheten. Det bidrar också till att förvärra trångboddhet och sociala problem. Kommunens bostadsbestånd är till för de som har ett giltigt kontrakt och verkligen bor i sina lägenheter - inte de som hyr ut vid sidan om reglerna.

Självklart behöver vi också en långsiktig handfast plan för att förbättra boendemiljön och blanda upp upplåtelseformerna i Borlänges västra delar. Segregation är dåligt för alla och även om det kommer att ta tid att rätta de fel som vi ärvt av tidigare generationers beslutsfattare så är det fullt möjligt.

Vill vi att Borlänge ska bli tryggare och mer jämlikt måste människor med olika bakgrund mötas i vardagen och bo tillsammans.

Ansvaret för en långsiktigt hållbar migrationspolitik ligger hos riksdagen. Men med dessa förändringar som kommunen råder över kommer vi att få bättre förutsättningar att fokusera resurserna på integration av de som redan finns här och öka våra möjligheter att på lång sikt minska segregationen.

Erik Nises (S)

Maslah Omar (S)

Jussi Nieminen, Ordförande i LO-sektionen Borlänge

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips