Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: En inskränkt syn på skogens roll

I början av december beslutade Region Dalarna om en regional skogsstrategi för Dalarna. Strategin har arbetats fram av Länsstyrelsen i Dalarna på uppdrag av Skogsstyrelsen, i sin tur på regeringens uppdrag. Den är en lokal anpassning av det nationella skogsprogrammet.

Detta är i själva verket en strategi för utvinning av cellulosafibrer ur skogen, mer om detta nedan.

De som kan befaras vilja ha skogen kvar har inte blivit ombedda att vara med

Flera perspektiv på skogen behövs

Då den regionala strategin har tagits fram har många intressen fått delta, med ett viktigt undantag. De som kan befaras vilja ha skogen kvar har inte blivit ombedda att vara med. Den inskränkta kretsen av deltagare i processen har resulterat i en snäv syn på vad skogen är och vilken roll den spelar. Så fort strategin lämnar de allmänna fraserna och kommer till konkreta åtgärder handlar det uteslutande om skogen som leverantör av cellulosafibrer. Förhållandet avspeglas inte minst i visionen, hämtad från det nationella skogsprogrammet:

"Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi."

Vilken inskränkt syn på skogens roll! Vart tog skogens roll som hemvist för mängder av inte omedelbart exploaterbara arter vägen? Och all den nytta och glädje som vi människor, markägare eller inte, får av att vistas i skogen, var tog den vägen?

Vi föreslår att denna vision för Dalarnas del kompletteras med två andra, provisoriskt formulerade så här:

a) Skogens roll som ekosystem och trygg hemvist för ett myllrande växt- och djurliv ska stärkas, växter och djur bor inte i skogen - det är de som är skogen.

b) Skogens roll för allmänhetens rekreation, inte minst av stor betydelse för folkhälsan, ska försvaras och utvecklas.

Skogens roll för klimatet

Frågan om skogens roll för klimatet är ensidigt belyst. Från näringen framhålls alltid att biobränsle är klimatneutralt och att ökat uttag av biobränsle genom intensifierat skogsbruk bidrar till att lösa klimatkrisen. Men varje kolatom som oxideras till koldioxid bidrar lika mycket till växthuseffekten oavsett ursprung. Atmosfären kan inte skilja mellan koldioxidmolekylerna. Vitsen med biobränsle är att större delen av den utsläppta koldioxiden så småningom återupptas genom assimilation. Men för nordeuropeiska skogar tar det nära hundra år. Den tiden har vi inte, vi har bara några decennier på oss att minska utsläppen av växthusgaser till noll!

Det bästa vi kan göra med skogen för att skydda klimatet är därför att radikalt minska avverkningarna. Då kan skogen stå kvar och ta upp koldioxid, den ruttnar inte så fort som skogsbranschens företrädare vill få oss att tro, Sveriges äldsta levande tall är över 700 år, medelåldern för de lappländska tallar som hyser kungsörnsbon är 450 år.

Biologisk mångfald

När det kommer till biologisk mångfald redovisas fakta korrekt, att över 1800 arter är hotade i skogen. Men det är tyst om åtgärder. Man hänvisar till befintliga program. Men dessa är otillräckliga. Om ”Strategi för formellt skydd av skog” får tillräckligt med medel för att genomföras enligt plan kommer vid utgången av 2020 endast 3,7 procent av den produktiva skogsarealen i Dalarna att vara skyddad, att jämföra med 17 procent enligt internationella åtaganden (Nagoya och Aiichi).

Nödvändiga åtgärder är:

1) Mer skog permanent undantagen från skogsbruk,

2) Rejält förbättrad hänsyn i brukad skog,

3) Ökad areal och kvalitet för frivilliga åtaganden, samt bättre transparens.

Arbetet med strategin för Dalarna

När staten har instruerat Skogsstyrelsen att få fram regionala skogsstrategier har man också instruerat om ett brett och allsidigt deltagande i processen. Så har man också gjort i många regioner. Men inte i Dalarna. Bland alla de organ som deltagit fullt ut i beredningen av strategin för Dalarna finns varken den ideella naturvården, Idre sameby eller friluftslivet. Varför har länsstyrelsen gjort så, vilka krafter har verkat?

Richard Holmqvist och Monika Utter

ambassadörer för biologisk mångfald, Miljöpartiet de gröna i Dalarna

Joep Meens

landsbygdspolitisk ambassadör, Miljöpartiet de gröna i Dalarna

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips