Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: En levande landsbygd behövs -även för storstäderna

Annons

Forskaren Josefina Syssner har skrivet rapporten ”Mindre många – Om anpassning och utveckling i krympande kommuner”. Det är ett ämne som är högaktuellt.

Även i Dalarnas kommuner minskar befolkningen i periferin, och i periferins periferi

Även i Dalarnas kommuner minskar befolkningen i periferin, och i periferins periferi, vilket ställer många kommunledningar inför olika slags utmaningar.

Det svar som forskaren Josefina Syssner ger till de kommuner som år från år minskar sina befolkningstal, där de unga blir färre och där de äldre utgör en allt större andel av invånarna, är två kungsvägar.

Den ena vägen utgörs av en plan A – som innebär att man planerar för en expansion och satsar på tillväxtfrämjande åtgärder.

Den andra vägen är en plan B – som innebär att kommunerna gillar läget och att man istället bör satsa på en aktiv anpassningspolitik. Hennes svar är att plan B i större utsträckning bör väljas, eftersom sannolikheten att krympande kommuner, enligt henne, plötsligt kommer att kunna expandera är minimal.

Frågan är om det istället finns realistiska förutsättningar för en plan C? Att lokala förutsättningar ges ny kraft, avancerad teknik introduceras inom flera samhällsområden, nya beslutsformer prövas, och kulturen som livgivare ges en ny huvudroll. En modell som omkullkastar de låsningar som nu drar ner landsbygden i en tid när klyftorna ökar inom länder och regioner samt ökade inkomst- och kapitalklyftor provocerar. Även klimat- och miljöskäl talar för en plan C, när torka, bränder, översvämningar, pandemier och gräshoppor snabbt ritar om försörjningskartorna i världen. 

En viss ljusning kanske Josefina Syssners egna forskningsansträngningar i projektet ”Förstärkt lokal attraktionskraft” kan ge svar på. Enligt min mening finns flera ledtrådar som kan följas och många av dessa har publicerats på DD Debatt av Dalfolket. Några kan te sig utopiska medan andra kan sättas igång direkt.

Utan levande och befolkade bygder kan vi hamna i en situation där både stad och land blir mer eller mindre obeboliga

En övergripande princip för många av förslagen är att infrastrukturer kan ersättas av ultrastrukturer – strukturer som ligger bortom de vi vanemässigt förknippar med robusta systemlösningar – som snabbt kan introduceras.

Några förslag;

- Satsa på lokala, kretsloppsdrivna VA-system där växtnäringen går direkt in i den lokala livsmedelsproduktionen. I Sydamerika satsar just nu ett land på en svensk innovation med mål att lokalbefolkningen ska öka sin självförsörjningsgrad.

- Ta vara på luftburna system, system som både är fossilfria och infrastrukturfria. Redan testas medicintransporter med drönare som ett exempel. Komplettera dessa med att bevara befintliga mindre flygplatser till el-flygets ankomst. Utvecklingen av luftskepp har också tagit stora steg mot en kommersialisering vilket gör att alla platser blir tillgängliga utan kostsamma infrastrukturinvesteringar. 

- Komplettera och rusta upp Inlandsbanan och dess tvärbanor. Det borde gjorts för länge sedan och kostar i jämförelse med höghastighetstågen inte ens dess felräkningspengar. Bra kommunikationer är lika viktigt för lokalt boende som turister.

- Kulturen som livgivare är redan förberett med direktföreställningar från jordens alla hörn via tidigare glesbygdssatsningar. Men komplettera dessa med aktiviteter med lokala satsningar som en viktig del av livskvalitetsförbättringarna. Se det som förebyggande hälsovård, en satsning som ger garanterat hög avkastning. Även i glesbygden existerar ensamhet.

- Avkräv av statsmakterna vid större exploateringar en fullständig garanti att lokalsamhällena inte bara får ekonomisk kompensation utan också att all påverkan nagelfars för att återställa de kvaliteter som finns lokalt. Inte ens Svenska kyrkan verkar förstå detta.

- Introducera finansieringslösningar inklusive kontanthantering via nyetableringar av exempelvis nya sparbanker så att betalningsflödena löper smidigt.

- Se till att samla all statlig myndighetsservice i större eller mindre centra i samtliga kommuner.

- Det finns orter som arbetat med aktiv näringslivsutveckling där näringslivet själva är med och garanterar att äldre företag tas över när ägarna inte längre orkar. 

Kanske ser vi något nytt hända, något som bland annat lyfts fram av Marit Kapla, författaren till den prisade boken om Osebol. Hon säger i en intervju i Svenska Dagbladet att nästa utflyttningsvåg från stad till land mycket väl kan handla om rent vatten, mat och värme. Kort sagt överlevnad. Och handen på hjärtat, allt som konsumeras i våra expanderande stadsområden kommer från städernas omland. Utan levande och befolkade bygder kan vi hamna i en situation där både stad och land blir mer eller mindre obeboliga. En plan C är därför en framtidsplan för allas vår överlevnad.   

Ulf Svensson, civilekonom Stockholm

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips