Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: En svångrem dras åt över skolan i Borlänge

I flera artiklar den senaste tiden har rektorer och lärare i Borlänge beskrivit sin frustration och oro över de stora besparingskrav som finns i Borlänge kommuns skolor och förskolor.

Redan under våren har en mängd nedskärningar gjorts. Nu väntar en hösttermin med sparkrav på många miljoner.

Just den här utvecklingen varnade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för redan i slutet av 2019 då kommunens budget för 2020 beslutades. Efter det kom sedan ytterligare neddragningar när Barn- och utbildningsnämnden överraskades av att det fattades ytterligare 43 miljoner.

Nu försöker rektorer få ihop sin skolbudget och konsekvenserna blir, som lärarfacken tidigt varnade för, att allt fler barn och elever inte kommer att nå sina mål

Nu försöker rektorer få ihop sin skolbudget och konsekvenserna blir, som lärarfacken tidigt varnade för, att allt fler barn och elever inte kommer att nå sina mål.  Det kommer bli en tuff höst om budgetnedskärningarna genomförs. Även budgeten för 2021 ger inte utrymme för några satsningar på skolan, uppräkningen som sker kommer inte att täcka många av de behoven som finns i skolan. En svångrem dras åt över skolan i Borlänge.

Har Borlänge kommun verkligen råd med att inte satsa på skolan? För lite pengar till skolan kommer att ge elever med behov av stöd sämre förutsättningar och riskera att öka ojämlikheten inom skolan. Skolans kompensatoriska uppdrag misslyckas och allas elevers rätt till en bra utbildning kommer inte att kunna tillgodoses. Risken är istället stor att de ekonomiska ramarna till skolan kommer att göra det stökigare på skolor med mindre arbetsro för elever och lärare. Fler elever går ur skolan med ofullständiga kunskaper och betyg. Med detta kommer med största sannolikhet en ökad ohälsa.

Arbetsmiljön för både elever och lärare kommer drastiskt att försämras. Personalen har redan idag en oerhört hög arbetsbelastning och att ytterligare försämra den är mycket oklokt. Vi riskerar ökade sjukskrivningstal eller att lärare flyttar till andra kommuner eller byter yrke. Detta i en tid då vi vet att det kommer att fattas tusentals lärare de kommande åren. Vi har svårt att dra någon annan slutsats än att för lite ekonomiska resurser till skolan försämrar undervisningskvalitén och minskar förutsättningar för elever att klara skolan. Detta riskerar att spilla över kostnader på andra delar av kommunen. Bara inom skolan förskjuts kostnader uppåt i organisationen för varje elev som inte klarar av att bli godkänd. Det blir en negativ spiral. Till slut riskerar fler att bli beroende av försörjningsstöd eller andra former av åtgärder för sin försörjning. Att spara in på lärarresurser, elevassistenter och andra stödfunktioner för elever som har det tufft i skolan kan alltså slå tillbaka många gånger om. Besparingar blir istället en ökad kostnad för kommunen. Risken är också uppenbar att elever och föräldrar "röstar med fötterna" och väljer andra alternativ än den kommunala skolan vilket innebär ännu större kostnader för kommunen.

Vi är medvetna om att många kommuner har ett svårt ekonomiskt läge vilket gäller i hög grad Borlänge kommun. Men vi förstår också hur viktig en bra skola är för Borlänge när det gäller kompetensförsörjningen och för att minska utanförskapet.

Pandemin har inte gjort det lättare men ska invånarna i Borlänge känna en ljus framtid är inte rätt medicinering en underfinansierad skola.  Har Borlänge kommun verkligen råd med att inte satsa på skolan?

Gunilla Norström

Ordförande Lärarförbundet Borlänge kommun

Torbjörn Sevelin

Ordförande Lärarnas Riksförbund i Borlänge

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips