Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Fler måste kunna åka kollektivt

Det blir allt mera tydligt att kollektivtrafiken i Dalarna inte sköts på ett ansvarsfullt sätt. Den politiska ledningen av kollektivtrafiken, med Moderaterna i spetsen, fokuserar enbart på besparingar inom området. De saknar helt visioner för utvecklingen av kollektivtrafiken, med dalfolkets och miljöns bästa för ögonen.

Det kan inte bara handla om att spara pengar, utan målet måste ju vara att fler ska kunna åka kollektivt och att kollektivtrafiken ska bli bättre

Det kan inte bara handla om att spara pengar, utan målet måste ju vara att fler ska kunna åka kollektivt och att kollektivtrafiken ska bli bättre. Den utvecklingen görs bäst i samverkan mellan resenärerna, intresseorganisationer och länets kommuner. På så vis utvecklar vi kollektivtrafiken utifrån de behov och önskemål som faktiskt finns bland de som ska nyttja den.

Tyvärr ser Moderaterna i stället kollektivtrafikresorna enbart som kostnader. Det finns förvisso besparingskrav på kollektivtrafiken om 55 miljoner kronor enligt överenskommelse vid skatteväxlingen, men sättet det hanteras på är undermåligt. De åtgärder som nu genomförs görs både för fort och fel.

Några exempel är:

- Skolkortens giltighet ändrades, helt ensidigt utan dialog med vara sig kommuner, skolor eller elever.

- Färdtjänstreglementet arbetades fram och bereddes med sådan tidspress att flera organisationer inte hann svara på remisser och viktiga perspektiv försvann ur arbetet, och där konsekvenser inte analyserades ordentligt.

- Förändringen för arbetsresor Falun – Mora skulle egentligen genomföras hösten 2020, när hela utredningen av stråken norr om Borlänge ska sjösättas, men det forcerades fram ett år för tidigt med betydande konsekvenser för resenärerna.

Om besparingar ska göras inom viktiga områden så behöver de vara noga genomtänka, ske över tid och i god dialog med alla intressenter. Istället för att hafsa fram ogenomtänkta besparingar som får stora konsekvenser för de inblandade. De här frågorna och flera andra hade kunnat hanteras på ett bättre sätt!

Takten i de ekonomiska besparingarna måste anpassas så att det går att förbereda förändringarna på ett bra sätt för alla parter. Vilket vi alla också var överens om vid skatteväxlingen. Det är fel att frångå det nu.

I detta arbete måste kollektivtrafiken också ges ett utrymme att jobba med utveckling av verksamheten i Dalarna. Det finns stora möjligheter i effektiviseringar och omprioriteringar som nu bara går förlorade.

Nej, Moderaterna och majoriteten i kollektivtrafiknämnden måste nu ta ett mycket större ansvar för kollektivtrafiken i Dalarna. I flera fall måste de göra om och göra rätt. Det gäller till exempel arbetspendlingen mellan Mora och Falun.

Vi Socialdemokrater i Region Dalarna kräver ett mera ansvarsfullt ledarskap över länets kollektivtrafik, och ett mer långsiktigt och strategiskt fokus. Ett arbete som ska göras med mycket bättre dialog med resenärer, kommuner och intresseorganisationer.

Kollektivtrafiken har en så stor betydelse för enskilda resenärer, för olika gruppers möjlighet till ett rörligt liv, för miljöns och för Dalarnas långsiktiga utvecklings skull. Det är helt orimligt att sköta det så som Moderaterna med flera nu gör det.

Abbe Ronsten (S) 2:e Vice ordf kollektivtrafiknämnden

Susanne Norberg (S) Ledamot kollektivtrafiknämnden

Elin Norén (S) Oppositionsråd Region Dalarna

Lennart Sohlberg (S) Oppositionsråd Mora Kommun

Lars Isacsson (S) ordf Socialdemokraterna i Dalarna

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips