Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Förslaget räddar inte Främby uddes natur

Motionen om naturreservat har säkert de bästa intentioner. Men förslaget räddar inte Främby uddes natur. Tvärtom skulle det förstöra många av uddens naturvärden. Och det skulle kunna underlätta en bostadsexploatering på sikt.

Det stämmer att Främby udde skulle kunna användas betydligt mer än idag. Men det gäller framför allt uddens inre delar. Stränderna används redan. Här finns naturligt upptrampade stigar, ett stort antal spontant ordnade grillplatser (stenar i ring), ett häst- och hundbad, utrymme även för människors dopp bortanför anlagda badplatser, möjlighet att sitta lutad mot en sten och se en häger lyfta eller ett rådjur passera. Särskilt i den lummiga vegetationen runt våtmarken brukar rådjuren ha sina legor.

I förslaget till naturreservat föreslås en strandpromenad runt hela udden, med bro över våtmarken. Det betyder att den varierade rekreation som idag sker utmed stränderna ska bytas ut mot en enda aktivitet: motionspromenad. För det är ju ingen som vill sitta och grilla med sina vänner precis nedanför en strandpromenad. Knappast heller ta matsäckspaus under en skid- eller skridskotur. Och att uppleva spännande djurliv kan man glömma, ifall det strax intill passerar människor i rask takt, högljutt pratande med varandra eller i mobilen.

Det kan tilläggas att det i Falu tätort redan finns över en mil anlagda strandpromenader, medan naturstränder, som på Främby udde, är väldigt ovanliga.

I stället borde uddens inre utvecklas för mer rekreation. En friluftsbas kan byggas mitt på udden, med slogbodar, dass och grillplats för en skolklass eller annan större grupp

En strandpromenad skulle också kunna underlätta framtida bostadsexploatering. Även naturreservat kan upphävas, av samma instans som antagit dem. Ifall framtida politiker skulle vilja upphäva reservatet för uddens inre, för att där släppa fram bostäder, kan de peka på att rekreationen på udden är koncentrerad till strandpromenaden – och den blir ju kvar.

I stället borde uddens inre utvecklas för mer rekreation. En friluftsbas kan byggas mitt på udden, med slogbodar, dass och grillplats för en skolklass eller annan större grupp. Från basen kan utgå ett system av gångvägar (så att man kan välja olika längd). I vissa punkter kan de gå ända ut till sjön, medan stränderna i andra delar lämnas orörda, för var och en att utforska – ensam, med vänner eller i skolundervisningen. Promenadupplevelsen blir inte sämre av att en gångväg går omväxlande vid sjön och inne i skogen. Och där det är gles tallskog ser man sjön ganska långt från stranden.

Därmed skulle man utnyttja Främby uddes hela potential, ge utrymme för en mångfald av rekreationsformer och göra en framtida bostadsexploatering väldigt osannolik.

Allt ovan kan ske med stöd av gällande detaljplan. Om man vill, kan man även bilda ett naturreservat. Men ett bygge av strandpromenad runt hela udden, förutsätter att detaljplanen upphävs eller ändras, eftersom den skyddar ett område utmed uddens södra strand från sådana ingrepp. Planbestämmelsen tillkom efter att vi fått in synpunkter på hur viktig denna del av udden är för rekreation i form av stillhet, avskildhet och naturupplevelser.

Detaljplaneprocessen för Främby udde var livlig och intensiv, med välbesökta och stormiga samrådsmöten och många inkomna skrivelser. Men när planen hade antagits, var det ingen som överklagade. Jag påstår att det beror på planens strävan att så långt möjligt tillgodose alla olika intressen på udden. Alla hade mer att vinna på att planen vann laga kraft än att den inte gjorde det. Det är denna mödosamt ihopsnickrade kompromiss, som nu föreslås kastas över bord.

Margareta Björck

pensionerad planarkitekt

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips