Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Främby Udde behöver ökat skydd

Främby Udde behöver skyddas mot exploatering. Den fina miljön behöver också göras mer tillgänglig för alla Falubor. Det är bakgrunden till den motion om att bilda ett tillgängligt naturreservat som Socialdemokraterna och Miljöpartiet skrev för ett år sedan.

Tyvärr röstade en majoritet (de borgerliga partierna, Falupartiet och Sverigedemokraterna) emot förslaget i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 19 oktober. Runns stränder är hårt exploaterade sedan lång tid tillbaka.

Främby Udde är unikt som ett stort sammanhängande sjönära naturområde nära centrum. I området finns höga naturvärden. Området används redan nu mycket av Faluborna, men kan göras än mer tillgängligt genom bättre gångvägar nära Runn. Den flacka topografin gör också området lämpligt för gångvägar för personer med fysisk funktionsnedsättning. Falun växer, och trycket efter tomter är stort. Främby Uddes unika placering nära centrum gör att området är särskilt hårt utsatt för exploateringshot.

För något år sedan ville Främby Udde Resort ta ytterligare mark i anspråk för att bygga fler fritidshus. I våras lades ett förslag att hela udden skulle exploateras genom stora sjönära tomter på 3000 – 4000 kvadratmeter (DD den 28 april). När förslaget presenterades på Facebook gillades det av bland annat Kent Svens (M), förste vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Runns stränder ska vara tillgängliga för alla, inte enbart för de som har råd att köpa exklusiva tomter

Främby Udde behöver alltså ökat skydd. Området har idag ett visst skydd genom den gällande detaljplanen. En reservatsbildning innebär dock en betydande skillnad. En detaljplan kan förändras lättare än ett reservatsbeslut. Att bilda ett naturreservat är mer långsiktigt och syftar till att permanent bevara området. Ett naturreservat har även andra fördelar. Exempelvis kan kommunen ha möjlighet att få statliga bidrag, som då kan användas för att göra området mer tillgängligt.

Att bilda ett reservat på Främby Udde ligger helt i linje med de översiktsplaner som antagits enhälligt av Falu kommunfullmäktige de senaste åren. Motionen har också tillstyrkts av tjänstemännen på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Det är därför både egendomligt och oroande att en majoritet i nämnden säger nej till ett naturreservat. Samtidigt visar det att det finns starka krafter som vill hålla dörren öppen för en exploatering av udden, och att detta är så viktigt så att man är beredd att avstå från att söka statligt stöd. Vi hoppas att alla partier fortsätter att diskutera frågan, och att vi kan ta ett enhälligt beslut om att bilda ett naturreservat när motionen kommer upp i kommunfullmäktige. Naturen, miljön och Faluborna är värda att området skyddas långsiktigt. Runns stränder ska vara tillgängliga för alla, inte enbart för de som har råd att köpa exklusiva tomter.

Kenneth Wåhlberg (S)

andre vice ordförande miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Lars Jerdén (S)

Richard Holmqvist (Mp)

Erik Edquist (V)

alla ledamöter i nämnden

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips