Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Global miljöpåverkan hotar vår civilisation

Vi står nu inför en global miljöpåverkan som hotar vår civilisation. För att klara krisen är det viktigt att skilja på de miljöproblem som kan lösas tekniskt och de som inte kan lösas tekniskt.

Exempelvis kunde filter i fabriksskorstenarna minska 1980 - talens svaveldioxidutsläpp, därmed hejda det sura regnet. Medan till exempel kretsloppsteknik enbart en tid kan plana ut miljöproblem som orsakas av användning av naturresurser.

Om konsumtionen fortsätter öka krävs att kretsloppen snurrar allt snabbare, vilket över tid är omöjligt. Dessutom finns en risk för så kallade rekyleffekter. Redan år 1865 beskrev ekonomen William Stanley Jevons detta i boken Kolfrågan: effektivisering av tekniska processer, som är ämnade att minska energi- och materialanvändning, riskerar i själva verket resultera i ökad användning. Fenomenet benämns Jevons paradox.

Utmaningarna är många. Inom cirka 30 år måste klimatutsläppen kapas ner till noll så att växthuseffekten inte blir självförstärkande. Skulle det misslyckas och klimatet löper amok, kommer torka slå ut skördarna i många områden i världen. Vattnet kommer att sina, även i megastäder som Beijing och Mexiko city. Men klimatkrisen är enbart en av tillväxtens effekter. Ett annat är att cirka 90 procent av planetens uttagbara växtproduktion redan tagits i anspråk.

År 2020 överskred vikten av de människoskapade tingen vikten hos allt levande. Av den totala vikten av däggdjur och fåglar utgör numera de vilda djurens vikt enbart cirka 5 procent, resterande 95 procent utgörs av människor och tamdjurens vikt. Omvandlingen av ekosystemen till åkrar och trädplantager är huvudorsak till massutdöendet av arter.

I Sverige har exempelvis kalavverkning av skog, sedan plantering med tall- och granmonokulturer på hyggena, trängt undan många arter till några få reservat. Samtidigt orsakar skogsindustrin ett betydligt större växthusgasutsläpp än Sveriges samlade övriga utsläpp, från annan industri, trafik, etcetera. Men ändå talas om fortsatt tillväxt.

Kan det bero på okunskap om Jevons paradox, eller handlar det om att makthavarnas ansvar stannar vid att lösa problem enbart i mindre tids - och rumsskalor? Att som ekonom, enbart se till att ägarna av ett företag får större vinst nästa kvartal? Att som politiker en kort tid bevaka sina väljares intressen, inom en kommun eller ett land, medan lösningen ligger på global nivå?

Om de fossila bränslena ska kunna avskaffas krävs till exempel att energikonsumtionen globalt sänks med cirka 80 procent, motsvarande 1960-talets nivå

Om de fossila bränslena ska kunna avskaffas krävs till exempel att energikonsumtionen globalt sänks med cirka 80 procent, motsvarande 1960-talets nivå. En sådan snittkonsumtion skulle ändå innebära att många fattiga kunde öka sin konsumtion. Medan de rika skulle behöva sänka den, men ändå kunna leva på en rimlig materiell standard.

Dessa beräkningar utgår från att befolkningen ökar till cirka 10 miljarder år 2050. En annan beräkning visar att, med bättre utbildningsinsatser, kan befolkningstalet i stället hamna på cirka 8,5 miljarder. Då krävs mindre konsumtionssänkning. Omställningen skulle kunna genomföras bland annat genom ekonomerna Lucas Chancel och Thomas Pikettys förslag på global beskattning av de rikaste tio procenten.

Argentina har redan infört en liknande förmögenhetsskatt, för att bekosta en begränsning av coronapandemins samhällseffekter. Risken för ökad arbetslöshet vid minskad konsumtion kan motverkas genom medborgarlön. Ökad biologisk mångfald är ett bra mått på att hållbarhet uppnåtts. Vissa länder har anammat detta, de har i sin lagstiftning infört att naturen har ett egenvärde. Det gäller bland annat Bolivia, Ecuador, Nya Zealand och Indien.

Stig-Olof Holm

Universitetslektor

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips