Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: Globala problem kräver globala lösningar – därför behöver vi ett världsparlament

När FN:s säkerhetsråd nu har mötts i Dag Hammarskjölds Backåkra har det blivit allt tydligare att FN behöver reformeras. Det FN-system som skapades efter andra världskriget är inte en gång för alla givet. En mer demokratisk och effektiv global ordning är både önskvärd och möjlig. Men vad behöver göras? Vi menar att målet inte bör vara något mindre än ett världsparlament.

Den nationella nivån räcker inte till för att hantera de problem som gäller det gemensamma livet på planeten

Låsningen i säkerhetsrådet är väl känd. Tack vare stormakternas (miss)bruk av vetorätten har FN inte kunnat ingripa i Syrien. Men det är inte bara veto-makten i säkerhetsrådet som gör det nuvarande systemet sårbart. Själva grundtanken med att nationer frivilligt ingår avtal med varandra verkar inte kunna lösa de allra viktigaste globala problemen, såsom klimathotet, världsfreden och fattigdomen.

Utrikes:  Fler än 70 döda i gasattack i Syrien – dödssiffran väntas stiga

Den nuvarande ordningen påminner om allmänningarnas tragedi (engelska: tragedy of the commons). Varje enskild nation agerar med sitt eget bästa för ögonen. Alla länder vill visserligen ha en beboelig planet, men att ta kostnaden och obehaget kan gärna någon annan göra. USA:s avsikt att lämna Parisöverenskommelsen illustrerar detta och leder långsiktigt till negativa konsekvenser för alla nationer.

Utrikes:  President Donald Trump beordrade en attack mot Syrien i natt

Dag Hammarskjöld insåg redan 1955 behovet av ett FN som världens medborgare identifierar som sitt och som för dem samman. ”Allt kommer att ordna sig – vet du när?”, citerades han i Times, ”När folk, vanligt folk, slutar se på Förenta Nationerna som en konstig Picasso-abstraktion och istället ser det som en målning som de själva har gjort.”

Denna vision skulle förverkligas av ett världsparlament som kanaliserar alla människors samlade vilja genom dess valda representanter. Det stiftar lagar samt granskar den verkställande makten.

Debatt: Sverige behöver en oberoende institution för mänskliga rättigheter

Som visas i den nya boken A World Parliament (2018) är ett världsparlament inte bara motiverat utifrån demokratins grundläggande princip om alla människors lika värde. Det är även helt nödvändigt för att lösa globala problem. Hur ska vi kunna avskaffa fattigdomen och minska ojämlikheten om vi inte skapar förutsättningar för att reglera den globala ekonomin? Hur ska vi kunna klara klimatkrisen utan stöd av global lagstiftning? Och hur ska vi kunna förhindra krig utan ett effektivt globalt rättssystem, inklusive lagar, polis och domstol?

Debatt: FN:s säkerhetsråd i Sverige – i Dag Hammarskjölds anda

Men ett världsparlament skapas inte över en natt. Ett första steg är att upprätta en parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Den kan upprättas inom ramen för FN-stadgan och utan möjlighet för stormakterna att blockera. Som en FN-rapport nyligen har visat skulle en sådan församling minska det demokratiska underskottet på global nivå. Kopplingen skulle stärkas mellan världens medborgare och global politik.

Debatt: Cecilia Wikström (L): Valet är en chans att avgöra vilken roll Sverige ska spela i EU

De senaste åren har involverat en allt starkare betoning av nationen. En sådan utveckling blir farlig om den inte också inbegriper ett värnande av det gemensamt globala. Den nationella nivån räcker inte till för att hantera de problem som gäller det gemensamma livet på planeten. Bristen på demokrati på den globala nivån urholkar dessutom förutsättningarna för att bygga och bevara demokratin på nationell och regional nivå. Det finns alltså många skäl att prioritera bygget av demokratiska globala institutioner. Visionen om ett världsparlament bör vara en hörnsten i detta bygge. Nästa steg på vägen är upprättandet av UNPA.

Göran Greider: Från Syrien till Svenska Akademien. Och är kungen enda sansade rösten?

Vilken linje Dag Hammarskjöld skulle drivit om han suttit vid förhandlingsbordet i Backåkra i helgen vet vi inte. Men vi vet att han såg FN:s potential som det bästa instrument världen än så länge skapat.

Hans Leander, styrelseledamot i föreningen Demokrati utan gränser

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel