Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Debatt: I praktiken blir personer med funktionsnedsättning diskriminerade

Annons

I Sverige är det få som tycker att en person med funktionsnedsättning inte ska ha samma rättigheter som andra. De allra flesta skriver under på att alla är en del av samhället. Men tyvärr saknas ändå förståelsen för vad detta innebär i praktiken. Låt oss ge några exempel.

Ofta diskuteras hur Sverige ska bli tillgängligt för alla. Hur ska personer kunna komma in i lokaler, använda kollektivtrafiken, kunna rösta, arbeta, utöva och ta del av kultur och idrottsutbudet och ha fritidssysselsättningar på lika villkor? Då beskrivs ofta hur särskilda insatser ska göras, till exempel att något ska byggas om eller att pengar ska riktas för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället.

Problemet är att detta aldrig hade behövts göras om vi från början hade sett personer med olika funktionsnedsättningar som en självklar del av samhället.

Vi hade aldrig behövt sätta in särskilda insatser i skolan för barn i behov, om vi från början hade förstått att barn är olika och behöver olika metoder att lära sig på

Vi hade aldrig behövt sätta in särskilda insatser i skolan för barn i behov, om vi från början hade förstått att barn är olika och behöver olika metoder att lära sig på. Vi hade vetat att vi inte kan bygga kollektivtrafik som personer med olika funktionsnedsättningar inte kan åka med, för vi hade byggt den för alla från början. Exemplen är många på hur vi skulle kunnat tänka efter före men tyvärr får samhället ofta göra så kallade brandkårsutryckningar. I efterhand försöker vi lappa och laga det som inte från början tänkts på, det vill säga att alla verkligen är och ska kunna vara en del av samhället på lika villkor.

I Sverige tänker vi ofta inte efter före, utan vaknar till eftertankens kranka blekhet och kommer på att "just det! Det finns personer med funktionsnedsättningar som borde kunna använda vår service.” Därför vill vi i denna debattartikel lyfta fram att om vi inte tänkt efter före, så måste samhället ofta göra kostsamma insatser i efterhand. Här måste alla partier och ledare ta sitt ansvar, både på riks-, regional-, och kommunnivå.

Jämställdhets- och mångfaldskommittén, som vi representerar, har skrivit en motion till Miljöpartiets kongress om just detta, att Sverige ska vara tillgängligt för alla. I motionen har vi främst fokuserat på den fysiska tillgängligheten och att Miljöpartiet starkare måste driva de funktionsnedsattas rätt till ett tillgängligt samhälle.

Tyvärr anser vår egen partistyrelse motionen besvarad, det vills säga de tycker att partiet redan jobbar tillräckligt med det vi föreslår. Miljöpartiet har en grundsyn som är bra för att alla ska vara en del av samhället, men ibland saknas kunskap och förståelse för hur samhället är uppbyggt. Vi hoppas dock Miljöpartiets kongress inser att mycket, mycket mer måste göras och röstar igenom förslagen i vår motion.

Vi föreslår att alla i samhället, alla partier och politiker samt vårt eget parti ska jobba för: -Att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar görs till svensk lag. -Att Sverige ska vara tillgängligt för alla 2031. -Att lagstiftning, föreskrifter och direktiv gällande krav om tillgänglighet vid om- och nybyggnationer samt enkelt avhjälpta hinder ska skärpas. -Att vi ser över möjligheten att införa starkare sanktionsmöjligheter för den som bryter mot kravet om tillgänglighet vid om- och nybyggnationer eller inte åtgärdar enkelt avhjälpta hinder.

Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP) Sammankallande i Jämställdhets- och mångfaldskommittén Mats Dellrud (MP) Ledamot i Jämställdhets- och mångfaldskommittén Cindy Falquet (MP) Ledamot i Jämställdhets- och mångfaldskommittén

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips
Annons