Annons
Vidare till dalademokraten.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Debatt: I Sverige är vargen starkt hotad

Miljö- och lantbruksutskottet tillkännagav den 29 april att de anser att regeringen bör se över förutsättningarna för att utöka licensjakten på varg i områden där vargstammen behöver minskas.

De menar på att vargstammen behöver minskas i vissa regioner genom licensjakt och att ingen av rovdjursarterna i Skandinavien är utrotningshotade, så en riktad och selektiv jakt på varg kan genomföras utan att den påverkar vargens bevarandestatus.

Dagarna före detta tillkännagivande kom släpptes även Rödlistan 2020. En sammanställning av arters utdöenderisk inom landets gränser, där den svenska vargen nu klev ett steg närmre utrotning och är kategoriserad som akut hotad.

De största hoten mot vargen identifieras så här: Det svåraste hotet utgörs av bristande acceptans hos delar av befolkningen. Vargen har tidigare varit förföljd främst på grund av vargens angrepp på ren och andra tamdjur. Andra mera diffusa hot finns, till exempel rädsla. Det enskilt största konfliktområdet är att jakthundar dödas av varg, vilket hänger samman med en omfattande användning av löshund vid jakt. Den illegala jakten efter varg utgör ett allvarligt hot i hela dess utbredningsområde. Ett annat allvarligt hot är den stora inavelsgraden i vargstammen.

Det är nödvändigt att obesläktade vargar med östligt ursprung ges möjlighet att etablera sig. Renskötselområdet i hela Norden utgör här en barriär, där skyddsjakt tillämpas generöst. Så när miljö- och lantbruksutskottet hävdar att ingen av de skandinaviska rovdjursarterna är hotade och att en riktad jakt inte skulle påverka vargens bevarandestatus, undrar man vad de grundar sina åsikter på och vilka källor de lutar sig på?

Förslaget om utökad licensjakt på varg kommer från en motion av Kristdemokraterna. Inför ett vargseminarium i riksdagen den 12 februari arrangerat av Jägareförbundet med Magnus Oscarsson (KD) som värd, sa han så här: "Jag är jätteglad för den här dagen och ser verkligen fram emot att få träffas och diskutera om det här, vargförvaltningen i framtiden i Sverige. Det är jättemycket folk här och jag ser verkligen fram emot goda diskussioner och kanske en färdplan för oss politiker att ta med oss efter diskussioner med alla som är här idag. Det är min förhoppning".

Då ska man beakta att det var ett slutet seminarium, enbart för Jägareförbundets medlemmar och politikerna. Inga andra fick komma in. Så var Magnus Oscarssons sympatier ligger och vilka han tycker ska få vara med och ta fram en färdplan för vargförvaltningen går ju inte att ta miste på. Vargen spelar en viktig roll i den svenska naturen, i de ekologiska systemen, naturens maskineri. De har också andra viktiga roller för oss människor. Rovdjuren är vackra, spännande och lite mystiska. De är ovanliga, skygga, inte många av oss får någonsin chansen att se ett rovdjur i vår natur. Rovdjuren står för det vilda, det vi inte kan kontrollera. Det finns en frihetskänsla och styrka över rovdjuren som är nyttig för oss människor.

Innan riksdagen tar ställning om en utökad licensjakt på varg borde de också läsa igenom sin egen definition av miljökvalitetsmålet: ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystem samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Vargar är inte utrotningshotade i ett globalt perspektiv. Men i Sverige är de starkt hotade att bli utrotade, så när man ser till artens fortlevnad på nationell nivå måste alla beslut utgå och synkroniseras från den totala vargstammen i vårt land.

Maria Ljung

Tipsa oss!

Har du något du vill berätta eller kanske fångat något intressant på bild?

Skicka tips